УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

20 травня 2022 р. у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбувся захист кваліфікаційних робіт  другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проєктами», спеціальності «Менеджмент», групи УП-20-Г1.

Незважаючи на воєнний стан у країні, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти привітали: ректор ДЗВО «УМО» Микола Олексійович Кириченко, голова екзаменаційної комісії, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов Олександрівна Кібальник, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «УМО» Олег Михайлович Спірін, директор ННІМП ДЗВО «УМО» Тетяна Євгенівна Рожнова та завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Євген Григорович Карташов.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт усі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й  професор кафедри Оксана Анатоліївна Ковтун, доцент кафедри Галина Віталіївна Бережна, відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями,, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичних проєктах.

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в реалізації розроблених проєктів!

Разом наближаємо Перемогу! Ми разом, ми переможемо! Все буде Україна!!!