ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

На сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти розміщено сертифікат про акредитацію ОНП «Освітні, педагогічні науки»  (протокол №13 (56) від 28 липня 2021 року) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності:  011 «Освітні, педагогічні науки», гарантом ОНП є доктор педагогічних наук, професор Рябова Зоя Вікторівна.