відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» відбулась 16 травня 2019 р. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Організатором був Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», відповідальною кафедра за організацію та проведення конференції – кафедра економіки, підприємництва та менеджменту. Загальна кількість учасників становила 291 осіб, з них зарубіжних – 12 осіб, молодих вчених – 36 осіб.

Серед гостей були іноземні колеги, в тому числі: Штефан Сабау, дипломат. Керівник проекту ЄС «Підтримка антимонопольного комітету України у запровадженні правил державної допомоги», Лі Йон Квон, проректор українського філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту», член комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту (Республіка Корея), професор, Андрій Міфтахов, спеціальний лектор та член комісії ІМЕІ в Україні Всеукраїнського інституту розвитку інтелекту, Ахмед М. А. Табулі, посол Лівії в Україні, аташе Посольства Держави Лівія в Україні Суліман М. А. Елкалі, помічник аташе з питань культури Посольства Держави Лівія в Україні Насір С. М. Елкілані, помічник аташе з питань культури Посольства Держави Лівія в Україні Хафед І. С. Абдулсалам, співробітник Посольства Держави Лівія в Україні Дхафер Еттаєб.

Учасники конференції заслухали й обговорили широкий спектр теоретичних, методологічних та організаційно-управлінських питань з проблем: формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних змін в Україні; підвищення якості трудового потенціалу в контексті реалізації компетентнісного підходу у професійній освіті; конкрентноспроможності персоналу в теоретичних, методологічних та практичних аспектах; вектори особистісного розвитку та значення психологічної допомоги в сучасних умовах; проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні.

У доповідях, що були представлені на обговорення, знайшли відображення такі питання як: децентралізація влади та перспективи розвитку регіональних стратегій; інноваційний розвиток територіальних громад в умовах суспільно-політичних перетворень; вимоги до нових компетентностей керівника закладу освіти; особливості створення інклюзивно-ресурсних центрів.

В результаті проведення конференції було підготовлено програму конференції та збірник тез доповідей учасників, всі присутні на конференції глибше  усвідомили проблеми-виклики сучасних глобалізаційних змін та наслідки ними обумовлених.