ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ  «НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

ВІДБУЛАСЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

19 травня 2017 року відбулася науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «НАУКА І МОЛОДЬ 2017: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН».

Метою конференції була презентація здобувачами вищої освіти результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у сфері освіти.

У роботі конференції взяло участь більше 100 осіб, серед яких здобувачі вищої освіти та молоді дослідники з різних куточків України.

Із вітальними словами на відкритті конференції виступили перший проректор - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук вищої освіти України,  доктор PhD КИРИЧЕНКО Микола Олексійович,  директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП доктор психологічних наук, професор ЛУШИН Павло Володимирович.

Робота конференції відбулася за 4 секціями: 1) економіка та управління персоналом і організаціями в умовах трансформаційних змін, 2) особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах, 3) підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін, 4) механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в Україні.

За результатами конференції заплановано публікацію тез доповідей у електронному науково-практичному виданні  «Студентський альманах».