відбулося засідання вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

відбулося засідання вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології

30січня 2020 року відбулося засідання вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

На порядку денному були розглянуті питання:

1. Про результати проведення випускових атестацій та роботи Екзаменаційних комісій у 2019 р.

Доповідачі: директор ННІМП професор О.В. Алейникова, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП О.Л. Фещенко, завідувачі кафедр.

2. Звіт та перспективи проведення профорієнтаційної роботи кафедр із залучення вступників до ННІМП УМО.

Доповідачі: доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту О.В. Дубініна; завідувач практики відділу практики та маркетингу освітніх послуг ННІМП Л.Л. Варениченко, завідувачі кафедр.

3. Формування картотеки та зберігання особових справ здобувачів вищої освіти ННІМП.

Доповідачі: провідний інспектор відділу роботи з персоналом К. М. Литвинова, завідувач відділу роботи з персоналом Т.І.Поліщук;  завідувач практики відділу практики та маркетингу освітніх послуг ННІМП, відповідальний секретар Приймальної комісії Л. Л. Варениченко.

4. Про внесення змін до Освітньо-професійних, освітньо-наукової програм спеціальностей ННІМП.

Доповідачі: гаранти освітніх програм спеціальностей ННІМП, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП О.Л. Фещенко, завідувачі кафедр.

У різному було розгянуто питання про затвердження видання «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія», підготовлених колективом авторів кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП УМО: П. В. Лушиним, Я. В. Сухенко, С. О. Хілько та С. В. Шевченко. Рецензентами методичних рекомендацій виступили заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, академік НАПН України (2019 р.),  доктор психологічних наук (2001 р.), професор Л. М. Карамушка; завідувач кафедри соціальної психології та психотерапії Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор психологічних наук, професор С. О. Ставицька.

«Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» має стати орієнтиром для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників інститут у підготовці кваліфікаційних робіт.