ВІДБУВСЯ ФАХОВИЙ МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІНУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ»

ВІДБУВСЯ ФАХОВИЙ МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІНУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ»

04 червня 2024 року відбувся фаховий міжкафедральний семінар з попередньої експертизи дисертацій Боровика Андрія Олександровича на тему: «Формування дослідницької компетентності майбутніх вчителів історії та суспільствознавчих дисципліну процесі професійної підготовки» (науковий керівник - Дубініна Оксана Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» НАПН України) на здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Міжкафедральний семінар відбувся на кафедрі публічного управління і проєктного менеджменту та кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Рецензентом з дисертаційного дослідження виступала  Махиня Тетяна Анатоліївна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО».

Після представлення Боровиком А. О. основних результатів дисертаційної роботи, відбулися обговорення наукових результатів. У науковій дискусії взяли активну участь науково-педагогічні працівники кафедр та запрошені особи, зокрема:

Кравченко Ганна Юріївна – докторка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри педагогіки адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО»;

Рябова Зоя Вікторівна –докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО»;

Приходькіна Наталія Олексіївна –докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО»;

Сіданіч Ірина Леонідівна –докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки адміністрування та спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО»;

Вініченко Алла Анатоліївна – кандидатка історичних наук, вчена секретарка ДЗВО «УМО»;

Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка аспірантурою та докторантурою ДЗВО «УМО»;

Бурлаєнко Тетяна Іванівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО»;

Смирнова Ірина Михайлівна – докторка педагогічних наук, професорка, заступник директорка з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»;

Онаць Олена Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України.

Головуючий на засіданні був кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» НАПН України Мороз Володимир Васильович.

Секретарем засідання було обрано кандидата наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Ковтун Оксану Анатоліївну.

За результатами засідання учасники семінару одноголосно рекомендували дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії до захисту на спеціалізованій разовій вченій раді за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».