Відбувся методичний семінар кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін на тему «Мовні професійні вимоги для науково-педагогічних працівників».

Відбувся методичний семінар кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін на тему «Мовні професійні вимоги для науково-педагогічних працівників».

27.01.2016 відбувся методичний семінар кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін на тему «Мовні професійні вимоги для науково-педагогічних працівників».

До семінару, який проводив к.пед.н., доцент кафедри Івкін В. М., долучилися і викладачі всіх кафедр ННІМП.

Актуальність тематики семінару визначається інтеграцією України у світовий простір, що ставить завдання – створити таку систему освіти, яка буде забезпечувати професійне зростання, розширення компетентності і загальнокультурного кругозору суб’єкта і об’єкта освітнього процесу, а отже характеризуватиметься випереджувальним загальноцивілізаційним розвитком.

На семінарі обговорювалися питання посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки науково-педагогічних працівників.

Розглядалися особливості засвоєння іноземних мов, зосереджувалася увага на тому, що інтелектуальні можливості людини та їх розвиток є підґрунтям для сприйняття і засвоєння соціокультурної інформації, якою повинен бути насичений зміст навчання іноземної мови.