Відбувся методологічний семінар-практикум кафедри економіки та управління персоналом

Відбувся методологічний семінар-практикум кафедри економіки та управління персоналом

03  лютого  2016 року   відбувся  методологічний  семінар-практикум  кафедри  економіки  та  управління  персоналом  Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН  України  на  тему:  «Засоби  пізнання  особистості  в  контексті відповідності  професії  менеджера».

Коло питань, що розглядалися на даному  семінарі  є  дуже  актуальними  та  мають  практичне  значення.    Особливо  великий  інтерес  в  учасників  семінару-практикуму  викликав  розгляд  та  обговорення  проблем  щодо    засобів  пізнання  особистості  в  контексті  відповідності  професії менеджера  та  методи  кваліметричної  оцінки.

З  доповідями  на  семінарі-практикумі  виступили: 

Дмитренко Г. А., доктор  економічних  наук,  професор  кафедри  економіки та управління  персоналом;

Алейнікова О. В., доктор  наук  з  державного  управління,  професор; 

Бурлаєнко Т. І.,  доцент  кафедри  економіки  та  управління  персоналом, кандидат  педагогічних  наук; 

Ануфрієва О. Л., доцент  кафедри  економіки  та  управління  персоналом, кандидат  педагогічних  наук; 

Савчук Л. М., доцент  кафедри  економіки  та  управління персоналом, кандидат  економічних  наук  та  інші.

В  цілому,  відбулася  наукова  і  предметна  дискусія  з  актуальних  питань,  матеріали  якої  будуть  використані  студентами  та  викладачами  Інституту  в  своїй  практичній  діяльності.