ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ З МЕНЕДЖМЕНТУ

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКОВИХ РОБІТ З МЕНЕДЖМЕНТУ

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту проведено успішний захист кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент, за освітньо-професійною програмою «Менеджмент».

Усіх присутніх з цією надзвичайно приємною подією привітали та побажали успішного захисту кваліфікаційних робіт: голова екзаменаційної комісії, доктор економічних наук, професор Геннадій Дмитренко; заступник голови екзаменаційної комісії, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор Наталія Муранова; директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кадидат економічних наук, доцент В’ячеслав Супрун; завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Тетяна Бурлаєнко; професор кафедри, доктор економічних наук Валентина Іванова, професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент Оксана Ануфрієва та інші члени екзаменаційної комісії.

Випускники представили дослідження на актуальні теми сьогодення зі сфери управління та адміністрування. Варто відзначити, що в умовах воєнного стану, повітряних тривог, внаслідок військових подій здобувачі вищої освіти змогли вчасно і якісно завершити власні дослідження та достойно презентувати їх екзаменаційній комісії.

Викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, маючи великий професійний досвід, допомогли, безперечно, розкрити потенціал студентів щодо їх розвитку в науковій та практичній сфері управління підприємствами та організаціями.

Слід зазначити, що у воєнний та післявоєнний період суспільство має та буде мати попит на фахівців із економіки та менеджменту, тому маємо надію, що випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент», спеціальності 073 Менеджмент займуть достойне місце на відповідному ринку праці та продовжуватимуть своє навчання у магістратурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Вітаємо наших випускників і бажаємо здійснення всіх планів, сподівань та мрій!