ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КОВТУН ОКСАНИ АНАТОЛІЇВНИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ КОМАНДОЮ»

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КОВТУН ОКСАНИ АНАТОЛІЇВНИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ КОМАНДОЮ»

09 лютого 2022 року професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП, кандидат наук з державного управління, доцент КОВТУН Оксана Анатоліївна провела відкриту лекцію з дисципліни «Управління проєктною командою» на тему: Управління командою  у новій нормальності (реальності)». 

Матеріал викладений у рамках дисципліни циклу обов’язкових освітніх компонент ОПП «Управління проєктами».

На лекції були присутні здобувачі вищої освіти спеціальності «Управління проєктами» груп УП-21-Г1 та УП-20-Г1, які навчаються за освітнім рівнем «магістр».

У процесі заняття було розглянуті питання особливостей організації гібридної праці  в умовах нової нормальності (гібридний офіс, сучасні моделі організації гібридної праці, гібридне навчання); визначено нові компетенції персоналу в умовах нової нормальності; окреслено сучасні вимоги до лідерів проєктних команд; охарактеризовано ефективні інструменти гібридного навчання персоналу команди; проаналізовано кар'єрні тренди в турбулентній сучасній нормальності.

Здобувачам були запропоновані дискусійні питання щодо особливостей моделей організації гібридної праці менеджерів та керівників проєктів; обговорено сучасні hard-skills та soft-skills навички, необхідні проєктним менеджерам; визначено та проаналізовано сучасні кар’єрні тренди. В процесі жвавої дискусії між учасниками, до якої долучилися і науково-педагогічні працівники, було окреслено коло проблем щодо гібридних команд та організаційних, функціональних, психологічних особливостей управління ними.

На лекції були присутні: директор ННІМП, доцент, к. пед. наук Тетяна Рожнова, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту, професор, д. держ. упр. Євген Карташов, професор кафедри, професор, д. держ. упр. Ія Дегтярьова, доцент кафедри, к. е. н., доцент Бережна Галина, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП, к. психол. н., доцент Леся Інжиєвська та інші науково-педагогічні працівники кафедри та ННІМП.

Лекцію супроводжував презентаційний матеріал, який відображав стан, динаміку, проблематику та дослідження гібридних форм управління командою в сучасній нормальності, що дозволило лекторові застосувати різні методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності здобувачів, налагодити інтерактивну співпрацю із ними.