відкрите засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

відкрите засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

Новий навчальний рік у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі - ННІМП ДЗВО «УМО») розпочався з відкритого засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи, яке відбулося 17 серпня 2020 р.

До участі в засіданні кафедри були запрошені заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи ННІМП ДЗВО «УМО» Олена  Фещенко та заступник директора з навчально-виховної роботи ННІМП ДЗВО «УМО» Ірина Жукова.

 Завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Ірина Сіданіч презентувала результати аналізу набору вступників на навчання та підвела підсумки профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.

Олена Фещенко доповіла про нагальні питання щодо організації навчальної роботи ННІМП ДЗВО «УМО» у 2020/2021 навчальному році.  Вона звернула увагу на необхідність уточнення планового розподілу педнавантаження викладачів кафедри з урахуванням показників нового набору для своєчасного та якісного забезпечення освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ДЗВО «УМО».

Ірина Жукова окреслила перспективи проведення конкурсу науково-дослідницьких робіт здобувачів вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» «Науковий погляд: ідеї, дослідження, інновації» та закликала долучати студентів до активної участі у ньому.  

Викладачі кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи проінформували про планування урочистого випуску магістрів та стан підготовки до проведення  міжнародної конференції у вересні 2020 р.

Ще одним актуальним питанням засідання стало акцентування уваги на ускладненій епідеміологічній ситуації у країні та необхідності дотримання правил особистої гігієни, зокрема, під час проведення конкурсних фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань (співбесід) у ННІМП ДЗВО «УМО».

На звершення, завідувач кафедри Ірина Сіданіч проінформувала про перспективні плани розвитку кафедри щодо організації науково-методичної роботи, зокрема, щодо друку колективної монографії, навчально-методичних посібників, статей у наукових журналах та тез у збірниках матеріалів конференцій.