Впровадження методу «Кейс-менеджмент» в освітній простір Університету

Впровадження методу «Кейс-менеджмент» в освітній простір Університету

З 10 по 17 грудня 2016 року проходили робочі україно-польські зустрічі з міжнародними партнерами з Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) щодо реалізації Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджмент» в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Робоча група, яку складають науково-педагогічні та педагогічні працівники кафедр Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ УМО, працює під керівництвом директора Інституту, доктора наук з державного управління, професора Алейнікової Олени Володимирівни. Доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, кандидат педагогічних наук Оксана Володимирівна Дубініна є координатором Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджмент» в магістерську освітню програму Управління проектами.

На засіданнях робочої групи було обговорено механізм реалізації впровадження методу «Кейс-менеджмент» в освітній процес Університету. Учасники робочої групи дійшли висновків, що незважаючи на особливості застосування моделей кейс-менеджменту, така діяльність передбачає професійний комплексний підхід до оцінки, планування, реалізації заходів, координації, моніторингу і оцінювання результатів роботи щодо задоволення потреб клієнтів. Впровадження компонентів даного освітнього проекту сприятиме процесу інтегрування моделей надання соціальних послуг, базованих на підході кейс-менеджменту в організаційні процеси державного і громадського секторів для створення робочих місць кейс-менеджерів на рівні місцевих органів влади, державних та неприбуткових організацій задля забезпечення оперативного доступу громадян до соціальних послуг.

У межах офіційного візиту було також обговорено напрями подальшої співпраці Навчально-наукового інституту менеджменту та психології з Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) відповідно до Угоди про співпрацю від 01 червня 2016 року щодо реалізації євроінтеграційних процесів в українській та польській вищій освіті.