Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи»

25-26 жовтня 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи».

Організаторами та співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Кам‘янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка.

У роботі конференції, взяли участь як досвідчені, так і молоді науковці з різних регіонів України (Кам‘янець-Подільський, Київ, Бердянськ, Умань, Суми, Полтава та ін.). 

З вітальним словом до учасників конференції, побажанням цікавих, інформативних доповідей та повідомлень, жвавих наукових дискусії звернулися ректор Кам‘янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор Сергій Анатолійович Копилов; декан педагогічного факультету Кам‘янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Віктор Миколайович Лабунець та інші члени оргкомітету конференції.

Робота конференції відбулася за такими напрямами:

1. Педагогічний менеджмент як теорія і практика.

2. Перспективи розвитку навчально-виховної діяльності у вищій школі України.

3. Пріоритетні ціннісні орієнтири у професійній готовності науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності.

4. Види та прийоми активізації навчально-виховного процесу у вищій школі.

 У роботі конференції активно взяли участь співробітники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології нашого Університету. Професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук, професор Ганна Миколаївна Тимошко виступила зі змістовною, цікавою науковою доповіддю на тему «Наукові підходи до розвитку організаційної культури керівника в систему педагогічного менеджменту». В свою чергу, професор кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук, професор Ірина Леонідівна Сіданіч розкрила духовно-моральну сторону управління педагогічним процесом у доповіді «Духовно-моральна компетентність як провідне завдання педагогічного менеджменту в університеті».

Вцілому увага приділялася питанню педагогічного менеджменту, висвітлювалися перспективи розвитку навчально-виховної діяльності у вищій школі України.  Учасники визначили пріоритетні ціннісні орієнтири у професійній готовності науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності, а також конкретизували види та прийоми активізації навчально-виховного процесу у вищій школі.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, але і прекрасною нагодою для нових знайомств, в усіх учасників була можливість для неформального спілкування та отримання незабутніх вражень.