Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОПП "Управління навчальним закладом" групи УНЗ-22

Захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОПП "Управління навчальним закладом" групи УНЗ-22

Вітаємо здобувачів кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» групи УНЗ-22-Г1 із успішним захистом кваліфікаційних робіт.

Для проведення атестації випускників кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала екзаменаційна комісія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» у складі:

ü ПЕТРИЧЕНКО Лариса Олексіївна– голова комісії, перший проректор Комунального закладу « Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор;

ü КРАВЧЕНКО Ганна Юріївна – член комісії, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, доцент;

ü ТИМОШКО Ганна Миколаївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, професор;

ü МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;

ü МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна – секретар комісії, завідувачка навчально-методичного відділу ННІМП УМО.

Захист 29 кваліфікаційних робіт засвідчив високий теоретичний та практичний рівень підготовки здобувачів. Здобувачі обрали різноманітні теми для своїх робіт, які є надзвичайно актуальними в освіті та науці в умовах сьогодення. Серед них питання організації освітнього процесу у закладах освіти різних типів в умовах дистанційного завчання; впровадження електронного документообігу; підготовки майбутніх менеджерів освіти та формування їх окремих компетентностей в умовах магістратури; формування команди закладу та розвиток лідерських якостей керівника; управління розвитком позитивного іміджу закладів освіти в умовах цифрового середовища; організації профорієнтаційної діяльності; особливості використання маркетингових та PR-технологій у професійній діяльності менеджера освіти тощо.

Не зважаючи на складні умови, в яких наразі знаходиться частина випускників, всі здобувачі змогли долучитися до онлайн захисту та на високому рівні представили результати своїх напрацювань. Здобувачі переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях. Поставлені завдання чітко виконані здобувачами у ході дослідження, про що свідчить загальний обсяг проведеної роботи при підготовці необхідного матеріалу для розкриття вибраних тем дослідження. Відповіді здобувачів також засвідчили їх обізнаність з тематикою дослідження.

Бажаємо усім здобувачам 2024 року випуску творчої наснаги, удачі в реалізації управлінських рішень будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень, втілення творчих та наукових задумів, натхнення у професійному рості і майбутніх наукових пошуках.

Сподіваємося на подальшу співпрацю і можливість привітати вас ще з безліччю наукових перемог у мирній Україні!