Збільшено ліцензований обсяг набору на спеціальність «Психологія» ступеня «магістр»

Збільшено ліцензований обсяг набору на спеціальність «Психологія» ступеня «магістр»

За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії від    24 липня 2015 року, протокол №118 збільшено ліцензований обсяг Державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту освіти» для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ступеня «магістр» зі спеціальності «Психологія». Випусковою кафедрою є кафедра загальної та практичної психології, яку очолює відомий вчений, доктор психологічних наук, професор П. В. Лушин.