Золота медаль у номінації «Розвиток партнерства освіти й бізнесу як стратегічного ресурсу підготовки конкурентоспроможних фахівців» ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021»

Золота медаль у номінації «Розвиток партнерства освіти й бізнесу як стратегічного ресурсу підготовки конкурентоспроможних фахівців» ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021»

 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у номінації «Розвиток партнерства освіти й бізнесу як стратегічного ресурсу підготовки конкурентоспроможних фахівців» нагороджено золотою медаллю за монографію «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг» авторського колективу кафедри економіки підприємництва та менеджменту й кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Колективом кафедр Навчально-наукового інститу менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було підготовлено у межах наукової теми: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика», РК 0116U003480 (30.03.2016 р. – 30.03.2020 р., керівник теми: Бурлаєнко Т.І., завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент) колективну монографію, яка розкриває сучасні основи розвитку конкуренції, теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств, відображає процес формування конкурентоспроможного управлінського потенціалу та управлінню персоналом.

Бібліографія роботи: Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія за заг. ред. д. е. н., професора В. В. Іванової. – Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”, 2020. – 231 с. О. В. Алейнікова, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, О. А. Брусєнцева, О. В. Дубініна, В. В. Іванова, А. П. Михайлов, О. В. Мурашко, М. Е. Морозова, О. Г. Постоєва, Л. М. Савчук, О. Л. Фещенко, ISBN 978-966-680-951-6у

Монографію видано за загальною редакцією Іванової Валентини Василівни, професора кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора економічних наук, професора.

Колективна монографія розрахована на широке коло читачів: викладачів і здобувачів освіти закладів вищої освіти; керівників і фахівців підприємств, підприємців, які зацікавлені у підвищенні конкурентоспроможності свого бізнесу.