зустріч-презентація «НАЗЯВО: перший рік роботи з точки зору представників студентства»

зустріч-презентація «НАЗЯВО: перший рік роботи з точки зору представників студентства»

15 січня 2020 року представники колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» прийняли активну участь в обговоренні проблемних питань під час зустрічі-презентації «НАЗЯВО: перший рік роботи з точки зору представників студентства», яка була  організована Радою молодих вчених НАПН України і проходила в Президії Національної академії педагогічних наук України.

У презентації взяли участь доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України, радник президії НАПН України Сергій Курбатов і завідувач відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Наталія Авшенюк. Спікером заходу була членкиня Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, президентка Української асоціації студентів Лідія Фесенко. Вона поділилася із колегами своїм досвідом роботи в НАЗЯВО, поінформувала про основні досягнення Національного агентства за минулий рік і перспективні плани.