УЧАСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ «ДНІ ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ»

З 1 по 3 червня 2023 року у змішаному форматі на базі Національного університету «Запорізька політехніка» проходить Всеукраїнський форум «Дні освітнього лідерства», в якому приймають участь науково-педагогічні працівники кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» проф., д.ек.н. Валентина ІВАНОВА, проф., д.ек.н., Зінаїда СМУТЧАК, к.ек.н. Ольга БРУСЄНЦЕВА.

Всеукраїнський форум «Дні освітнього лідерства» проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Інституту вищої освіти та Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, ГС «Прогресильні», ГС «Українська асоціація освіти дорослих» та Education USA в Україні.

Мета проведення заходу – формування знань та компетентностей щодо адміністрування в галузі освіти на засадах лідерства, підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти, розбудова культури лідерства в 3ВО.

Тематичними напрямами та питаннями для обговорення є:

- УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ ЛІДЕРСТВА: університет для розвитку лідерського потенціалу суспільства, соціальна місія та прогромадська діяльність ЗВO, life-long learning.

- WORLD-CLASS UNIVERSITY: конкурентоспроможність університету в контексті інтернаціоналізації, співпраця з партнерами та стейкхолдерами, цифровізація, рейтинги університетів.

- ЛІДЕРСТВО В УНІВЕРСИТЕТІ: менеджмент і врядування в освіті, стратегічне планування діяльності внутрішніх систем забезпечення якості освіти, процесний підхід до управління освітніми програмами, розвиток педагогічної майстерності, студентоцентроване навчання й викладання, створення мотиваційного освітнього середовища.

         Тримаємо освітній фронт! Наближаємо Перемогу!