ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» МОРОЗОВОЇ МАРИНИ ЕДУАРДІВНИ

В межах дисципліни «Мотиваційний менеджмент» 11 березня 2024 року доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО», Морозова Марина Едуардівна провела відкрите лекційне заняття на тему «Пільги та бенефіти».

Дисципліна  «Мотиваційний менеджмент»  є частиною циклу обов’язкових дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво та торгівля». Метою вивчення дисципліни   «Мотиваційний менеджмент» є формування теоретичних і прикладних знань у галузі посилення трудової активності персоналу, поліпшення якісних показників роботи засобами сучасних методів мотивації. Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: положення початкових, змістовних і професійних мотиваційних теорій і особливостей їх застосування у практиці управління; визначення місця мотивації в соціально-психологічній структурі особистості, змісту мотиваційного процесу, основних мотиваційних характеристик особистості.

Лекцію супроводжував підібраний відповідно темі заняття різноманітний графічний, цифровий та ілюстративний матеріал, який включав відповідні інформаційні дані, що дозволило лекторові звернути увагу і виявляти інтерес здобувачів до навчального матеріалу протягом всього заняття.

На лекції були присутні представники професорсько-викладацького складу ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Заняття було проведене на високому науковому та методичному рівні і одержало позитивні відгуки.