Брусєнцева Ольга Анатоліївна

Брусєнцева Ольга Анатоліївна

Старший викладач кафедри
E-mail
obrusentseva@gmail.com

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-1867-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-7877-7392 

Профіль у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1SK97OUAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта

 • Харківський державний економічний університет, спеціальність «Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу», спеціалізація «Організація і планування зовнішньоекономічних зв'язків підприємств».
 • Університет менеджменту освіти, спеціальність «Педагогіка вищої школи».
 • Загальний стаж – 32 роки;
 • Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 26 років.

Досвід роботи

Досвід викладацької, тренерської роботи.

 • Розроблення та викладання навчальних курсів та робочих навчальних програм з дисциплін: «Теорія організацій», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (ЗЕД)», «Нормування праці», «Організація праці», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Ринок праці», «Регіональна економіка», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Економічна безпека», «Глобальна економіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Державне регулювання економіки», «Кроскультурний менеджмент», «Просторова економіка та розвиток підприємництва», «Регламентування, організація та нормування праці».
 • Участь в розробці ОПП для підготовки магістрів зі спеціальностей кафедри
 • Участь в щорічном Всеукраїнськом конкурсі студентських команд LoNG-2018, LoNG-2019, LoNG-2020 (Look of New Generation) в якості куратора проектної групи студентів різних спеціальностей.
 •  

Тема кандидатської дисертації

«Интернациональный фактор развития рыночной экономики» (2002 р.), спеціальність «Економічна теорія».

Громадська активність    

 • Кураторська діяльність на громадських засадах.
 • Членство в Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО), участь в заходах організації

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183)  (2016–2020 рр.); підтема «Вплив цифрової економіки на конкурентоспроможність персоналу, робіт та послуг в умовах глобалізації».
 • Проведено круглий стіл: "Цифрові трансформації в освіті: виклики і можливості" під час міжнародної виставки 20-21 листопада 2020 р. В рамках виставки "Освіта та кар'єра 2020", 21 листопада 2020 р. (організатор круглого столу).
 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів-магістрів (підготовка наукових статтей).
 • Участь в монографії: Брусєнцева О.А. Використання інноваційних та інтерактивних методів навчання в підготовці конкурентоспроможного випускника закладу вищої освіти Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія  / за заг.ред. д.е.н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ Видавництво «Університетська Книга». - 2020. -  231с.
 • Міжнародна конференція з управління корпораціями, Таллінн, Естонія. International Conference on Corporate Management-2020. Section 1. Modern Corporate Governance Strategies for Stakeholder Engagement.
 • Всеукраїнська науково – практична Інтернет–конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку», 29 травня 2020 р., м. Херсон.
 • ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 18 грудня 2020 року

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1.Брусєнцева О.А. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку підприємства / Брусєнцева О.А., Хілько В. О.// Науковий вісник УМО, м. Київ, 14 травня 2020 р.

2. Сутність феноменунаціональної безпеки: виклики в епохуглобалізації, Міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «ФІЛОСОФСЬКІ, ІСТОРІОСОФСЬКІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки освіти за кордоном «World Edu 2021», 31.03.2021 — 01.04.2021 р, подано до друку

2. Монографія:

Брусєнцева О.А.  Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія  / за заг.ред. д.е.н., професора В. В. Іванової. Суми: ПФ Видавництво «Університетська Книга», 2020. 231с. (Використання інноваційних та інтерактивних методів навчання в підготовці конкурентоспроможного випускника закладу вищої освіти).

3. Тези.

Брусєнцева О.А. Теоретико-методологічні засади управління конкуреноспроможністю підприємства в умовах цифровізації суспільства // Матеріали V Всеукраїнської науково–практичної Інтернет–конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку», с.43-45, 29 травня 2020 р., м. Херсон. 

4. Педагогічний словник. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ. Термін: Випадкове, або побічне навчання

5. Педагогічний словник. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ. Термін: Дескриптори

6. Педагогічний словник. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ. Термін: Суспільство знань

7. Брусєнцева О.А. «Впровадження нових навчальних дисциплін вибіркового циклу як чинник підвищення конкурентоспроможності здобувача вищої освіти»). – Рукопис, 19 ст. Випускна робота слухача курсів підвищення кваліфікації групи:«Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства (шифр 1.6.14, 1.6.15)»

8. Міжнародна конференція з управління корпораціями, Таллінн, Естонія. International Conference on Corporate Management-2020. Section 1. Modern Corporate Governance Strategies for Stakeholder Engagement. Тези: “THE EFFECT OF THE INNOVATION POTENTIAL ON THE COMPETITIVENESS OF THE FIRM”.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. Участь в онлайн-конференції  Інституту соціальної та політичної психологїї НАПН України «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій», м. Київ, 30.04.2020 р.
 2. Он-лайн майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в межах роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», 22.04. 2020 р.
 3. Третій Міжнародний Форум «Кібербезпека - захистимо бізнес, захистимо державу», Київ, 6 жовтня 2020 CIS Events Group Ukraine, 06.10.2020 р.
 4. Вебінар «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19», «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» Центр психологічного консультування «ДІАЛОГ», м. Київ, 09.10.2020 р.
 5. Науково-практична  конференція з  міжнародною  участю «ПРОФЕСІЙНИЙ  РОЗВИТОК  ФАХІВЦІВ  В  УМОВАХ  ЦИФРОВІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ  ТРЕНДИ»
  (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020), 12-13.11.2020 р..
 6. Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», тема доповіді «Стратегічні аспекти управління знаннями»,НАПН України, 23.10.2020 р.
 7.  Лекції Річарда Беггетта Seminar Organizational Health Classes, 06.11.2020 р.
 8. Майстер-клас "Академічний коучинг в умовах невизначеності". Тренер: Брайковська Анна Миколаївна, Ph.D, доцент. Професійний коуч (ECI, ICF). Бізнес-тренер. Клінічний психолог. Психотерапевт (транзактний аналіз), 18.11.2020 р. .
 9.  Business Woman Форум присвячений Всесвітньому Дню жіночого підприємництва (Women’s Entrepreneurship Day) Організатор – УАРМБО, 19.11.2020 р.
 10. Методологічний семінар НАПН України: “Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України”, 19.11.2020 р.
 11. UGEN. Панельна дискусія «Переваги та виклики дистанційної освіти. Інструменти для спільної роботи online». Форум присвячений Всесвітньому Дню жіночого підприємництва, 19.11.2020 р.
 12.  Business Wisdom Summit2020. Цифровізація промислості, 20.11.2020 р. 
 13. Виставка "Освіта та кар'єра 2020", 20-21 листопада 2020 р. Круглий стіл: “Цифрові трансформації для освіти: виклики і можливості”. Доповідь на круглому столі, 20.11.2020 р.
 14. SYNCHRO SPACE 2020. Глобальний огляд інновацій, 21.11.2020 р.
 15. Серія ONLINE майстер-класів «ТОП-13 кадрових змін, помилок штрафів», 23-25.11.2020 р.
 16. Мітап: “Цифрова трансформація великого бізнесу у пост-ковідні часи”, 24.11.2020 р.
 17. UGEN. Teach Me Online 2.0, Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів", 24.11.2020 р. 
 18. Лекція "Економіка 4.0 в світлі теорії ситуаційного управління" (Павел Мьонсек - психолог, коуч, бізнес-тренер),  Вища  школа охорони праці у Катовіцах (Польща), 26.11.2020 р. .
 19. Смарт-спеціалізація в Києві та Київській області: харчова, фарма та біо-фарма. Круглий стіл, 02.12.2020 р.
 20. Вебінар від  Imperial Tobacco «Lifelong learning: постійне навчання, як запорука успіху», 02.12.2020
 21. Міжнародна конференція з управління корпораціями, 3-5 грудня 2020 року, Таллінн, Естонія, 03-05.12.2020 р.
 22. Київський Інститут Бізнесу та Технологій, веб-семінар Zoom. Тема: STOP Насилля, 03.12.2020 р.
 23. Цифровий Фестиваль “Цифрова трансформація: молодь за краще майбутнє», 09-11.12.2020 р. .
 24. Research and Innovation Day in Ukraine. МОН України, 11.12.2020 р.
 25. Он-лайн майстер-клас «Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти» в межах роботи Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства», 22 квітня 2020 р.
 26. Практикум «Інтернаціоналізація закладів освіти як передумова успішної грантової діяльності», 18 листопада, 20 листопада, 26 листопада 2020 р.
 27. Методологічний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 2020р.
 28. Виставка  «Освіта та кар’єра - 2020», 20 листопада 2020р.
 29. Миністерство цифрової трансформації, Міжнародна конференція “Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики”, 20.01.2020 р.
 30. Миністерство цифрової трансформації, Презентація "Аудит розвитку цифрової економіки", 04.02.21 р.
 31. "Як створити Digital Innovation Hub (DIH) в Україні?", ГО Агенція Европейских трансформації, 10.02.2021 р.
 32. Онлайн семінар "Сучасні тренди в економіці та роль бізнес освіти за матеріалами “Давоський порядок денний”, 25.02.2021 р.
 33. X-Ray Marketing Conference, 11.03.2021 р.
 34. Тиждень All Digital Week, 22.03.2021 р.
 35. Конкурс наукових учнівських проєктів і розробок Всеукраїнська “Універсіада-2021”, секція 1 “Основи економіки, основи менеджменту, географія”, секретар секції, 26.03.2021 р.
 36. Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «ФІЛОСОФСЬКІ, ІСТОРІОСОФСЬКІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та виставки освіти за кордоном «World Edu 2021», 31.03.2021 - 01.04.2021 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Проведено круглий стіл: "Цифрові трансформації в освіті: виклики і можливості" під час міжнародної виставки 20-21 листопада 2020 р. В рамках виставки "Освіта та кар'єра 2020", 21 листопада 2020 р. (організатор круглого столу).
 • Участь в щорічном Всеукраїнськом конкурсі студентських команд LoNG-2018, LoNG-2019, LoNG-2020 (Look of New Generation) в якості куратора проектної групи студентів різних спеціальностей.
 • Участь в проведенні конкурсу наукових учнівських проєктів і розробок Всеукраїнська “Універсіада-2021”, секція 1 “Основи економіки, основи менеджменту, географія”, секретар секції, 26.03.2021 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • АПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 073562, 1 липня 2005 р. Категорія «Науково-педагогічні працівники ЦІППО».
 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 578588, 24 квітня 2010 р. Категорія «Науково-педагогічні працівники».
 • НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Категорія «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 142167, 12 вересня 2015 р.
 • НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післідипломної освіти Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти та лідерства». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 358304471 2718-20, 20 листопада 2020 р.

РІЗНЕ

 • Розроблення програм фаховий вступних випробувань для бакалаврів  і магистрів для вступу на денну та заочну форми навчання зі спеціальностями кафедри.
 • Складання програм співбесіди для вступу на денну та заочну форми навчання зі спеціальностями кафедри.зі спеціальностями кафедри.