Іванова Валентина Василівна

Іванова Валентина Василівна

професор кафедри
доктор економічних наук
E-mail
ivanval2177@gmail.com, ivanval2177@umo.edu.ua
Інформація

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-4958-2235

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-2125-2018

https://publons.com/a/1637551

Scopus ID автора:
36069252800

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=oY5o2j8AAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта

 • Полтавський кооперативний інститут, спеціальність «Товарознавство промислових товарів».
 • Полтавський університет економіки та торгівлі, спеціальність «Економіка підприємства».

Досвід роботи

Досвід викладацької роботи.

Розроблення та викладання навчальних курсів: «Інтелектуальний бізнес», «Інформаційна підтримка управління проектами», «Планування та контроль на підприємстві», «Інформаційні системи та технології туристичного, ресторанного та готельного бізнесу», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», «Стратегічне управління».

Загальний стаж – 30 років.

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 16 років.

Тема кандидатської дисертації

 • «Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу», спеціальність 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання.

Тема докторської дисертації

 • «Інформаційне забезпечення економіки, заснованої на знаннях», спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Громадська активність

 • Член спеціалізованих вчених рад Полтавського університету економіки та торгівлі (ПУЕТ) за спеціальностями: 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, та 08.00.07 – Демографія, економіка підприємства, соціальна економіка і політика.
 • Координатор Проекту «Створення підприємницького клубу» для розвитку інноваційного підприємництва та студентського стартап-руху. Проект «Створення підприємницького клубу» – сумісний проект Університету менеджменту освіти та громадської організації «Платформа інноваційного партнерства».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри, підтема «Формування економічної компетентності як складової конкурентоспроможності персоналу засобами ігрових форм навчання».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографії 

 1. Іванова В. В. Особливості асиметрії інформації та засоби її зниження для суб’єктів туристичного бізнесу / В. В. Іванова // Перспективи розвитку туризму в Україні: управління, технології, моделі : кол. моногр. / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. – 3-є вид. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – 448 с. – C. 234-249
 2. Іванова В. В. Управління економічною безпекою інтелектуального бізнесу як ключовою складовою інноваційної моделі економіки / В. В. Іванова // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к. е. н., доцента Школи В. Ю., к. е. н. Щербаченко В. О. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – Том ІІ. Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної системи. – 284 с. – С. 91-100.
 3. Ivanova V. Management of intellectual business as a basis for the development of knowledge-based economy / Ivanova V., Ivanova E. // Management of the 21st century: globalization challenges: collective monograph / edited by I. Markina. – Prague : Nemoros s.r.o., 2018 – 508 р. – Р. 399-404

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Іванова В. В. Моделювання інформаційного забезпечення управління транспортно-логістичними центрами / В. В. Іванова // Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2017 – № 5 – С. 25-32 – 0,5 друк. арк.
 1. Іванова В. В. Асиметрія інформації як чинник активізації інноваційних бізнес-процесів на підприємствах туристичного бізнесу / В. В. Іванова // Економічний форум. – № 1. – 2018. – С. 171-175 – 0,5 друк. арк.

Статті в міжнародних виданнях

 1. Ivanova V. Advertisement as a means of reducing the information asymmetry for tourist enterprises / V. Ivanova // Studia i materiały. – № 12 – 2016 – P. 47-55. – 0,5 друк. арк.
 1. Ivanova V. The impact of digital information technologies on the economy and the formation of human capital., [Online] / V. Ivanova // International Marketing and Management of Innovations: International Scientific E-Journal. – 2018 – № 3 – Available: www.IMMI.ath.bielsko.pl

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Іванова В. В. Моделювання інформаційного забезпечення управління транспортно-логістичними центрами / В. В. Іванова // Вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2017 – № 5. – С. 25-32. – 0,5 друк. арк.
 1. Іванова В. В. Асиметрія інформації як чинник активізації інноваційних бізнес-процесів на підприємствах туристичного бізнесу / В. В. Іванова // Економічний форум. – № 1. – 2018. – c. 171-175 – 0,5 друк. арк.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. Ivanova V. Emotional intelligence as an ingredient of the human capital of the subjects of tourism business // Ivanova V., Ivanova E. / Development of market economy, democratic society and higher education in european context. – Chisinau, republic of Moldova : International scientific conference (4-5 april 2017, Moldova). – Moldova Perspectiva academică: [în vol. VI (ediția IIa, revăzuită şi adăugită)] / Instituţia Privată de Învăţămînt Superior Universitatea «Perspectiva-INT»; red. şt.: Valeriu Efremov; coord.: Arina Kraijdan. – Chişinău: Universitatea «Perspectiva-INT», 2017 – Tipogr. «Tipocrat - Print». – Vol. VI (ediția IIa, revăzuită şi adăugită) – 2017. – 252 p. – P. 186-188
 2. Ivanova V., Ivanova E. Information means of forming image of Ukraine by tourism enterprises / V. Ivanova, E. Ivanova // Наука, Образование, Культура : сб. матер. междунар. наук.-практ. конф. (г. Комрат, республика Молдова, 10 фев. 2017 г.) / Комратский государственный университет. – Комрат : КГУ, 2017. – С. 12-14
 3. Ivanova V. Advertisement as a means of reducing the information asymmetry for tourist enterprises / V. Ivanova // International scientific conference «Dylematy 2017» (22 may 2017, Warsaw, Poland)
 4. Іванова В. В. Знання як основа формування людського капталу / Іванова В. В., Іванова О. М. // «Economy and management: modern transformation in the age of globalization» : International scientific conference (24 march 2017, Klaipeda). – Lithuania : Baltija Publishing. – P. 178-179.
 5. Іванова В. В. Розвиток туризму як територіальний аспект розвитку економіки: інформаційна підтримка / В. В. Іванова // «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі» : зб. матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2017 р. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ. –2017 – С 84-86
 6. Іванова В. В. Моделювання в інтелектуальному бізнесі / В. В. Іванова, О. М. Іванова // II International scientific conference Economy and Society: a Modern Vectors of Development, Part I, April 27, 2018. – Leipzig, Germany: Baltija Publishing. – 156 pages. – Р. 130-131
 7. Ivanova V. Information factor for formation of human capital / V. Ivanova, E. Ivanova // Міжнародна конференція на тему «Формування сучасного конкурентного середовища: інтеграція та глобалізація», дистанційна форма участі на базі Школи бізнесу в Університеті Гринвіч (м. Гринвіч, Велика Британія), 2018 рік.
 8. ІІІ  Міжнародний форум “INNOVATION MARKET”, Київ, 21-23.11.2018. Міжнародний форум «Digital Evolution Forum», Київ, 30.10.2018.