На кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи відбувся попередній онлайн-захист

На кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи відбувся попередній онлайн-захист

З 13 по17 квітня 2020 р. у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології тривають попередні захисти кваліфікаційних робіт. На кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи відбувся попередній онлайн-захист, на платформі Zoom,  кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня груп УНЗ-18-Г1, УНЗ-18-Г2 зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Управління навчальними закладами», ПВШ-18-Г1 ОПП «Педагогіка вищої школи», ПВШ-18-Х1,Х2 ОПП «Християнська педагогіка».

До магістрантів звернулася директор ННІМП, доктор наук з державного управління професор Олена Алейнікова. Директорка привітала здобувачів із завершенням переддипломної і асистентської практик, побажала успішного попереднього захисту кваліфікаційних робіт, завершення останнього етапу освітнього процесу, акцентувала увагу на необхідності дотримання правил академічної доброчесності ДЗВО «УМО» та відповіла на запитання.

Магістранти кафедри продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання. Обрані здобувачами вищої освіти теми були цікавими та різноманітними, зокрема розглядалися питання розвитку якості управлінської діяльності, формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх діловодів, комунікативної компетентності та педагогічного іміджу майбутніх педагогів, правової свідомості здобувачів вищої освіти, використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності викладача закладу вищої освіти, розвитку мотивації до професійної самореалізації майбутніх військовослужбовців-жінок, організації діяльності студентських волонтерських груп у закладах вищої освіти тощо. Після представлення магістрантами результатів власних наукових пошуків і яскравих презентацій, викладачі кафедри поставили їм уточнюючі запитання, навколо яких розгорталися жваві дискусії.

У результаті науково-педагогічні працівники кафедри високо оцінили підготовку магістрантів та актуальну тематику їх кваліфікаційних робіт. Здобувачам вищої освіти, тим, хто не зміг долучитися до відео-зв’язку, визначено день додаткового консультування -  24 квітня, 16.00.