Відкрите заняття професора кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО Г. М. Тимошко

Відкрите заняття професора кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО Г. М. Тимошко

Постійне удосконалення  методики викладання дисциплін, передбачених робочими планами університетів, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання.

Особливим видом відкритих занять є показове - заняття, яке проводиться високо досвідченими лекторами – професорами, доцентами, старшими викладачами з великим досвідом науково-педагогічного, методичного і організаційного рівня – з метою демонстрації передових методик викладання, використання новітніх освітніх технологій. 

Саме таке заняття було проведено 4 березня 2020 року професором кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" , доктором педагогічних наук Ганною Миколаївною Тимошко  для здобувачів освітньої програми «Управління навчальним закладом» групи УНЗ-19-Г1. Лекція-діалог від знаного професора на тему: «Менеджмент освіти - пріоритетний вектор сучасного менеджменту» стала своєрідною школою передового досвіду.

Майбутніми освітніми менеджерами під модерацією Ганни Миколаївни піднімалися актуальні питання менеджменту освіти як нової філософії управління, заснованої на актуалізації ролі управління і менеджменту в суспільному житті, найважливішим ініціатором і ресурсом розвитку організаційної системи.

Дякуємо Ганні Миколаївні за управлінську майстерню та поширення нових підходів у викладанні.