відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт магістрантів групи ПВШ-18-Г-1 освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»

відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт магістрантів групи ПВШ-18-Г-1 освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»

15 квітня 2020 р. відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт магістрантів групи ПВШ-18-Г-1 освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» в онлайн режимі на платформі Zoom.

Насамперед, до магістрантів звернулася директор ННІМП, доктор наук з державного управління, професор Олена Алейнікова. Вона привітала їх із завершенням освітнього процесу та проходженням переддипломної і асистентської практик. Побажала успішного наступного етапу, попереднього захисту кваліфікаційних робіт.

Також із вітальними словами до здобувачів звернулися в.о. завідувача кафедри, д.пед.н., професор кафедри І. Сіданіч, д.пед.н., проф. Г. Тимошко, к.пед.н., доцент Н. Приходькіна, к.пед.н., куратор групи ПВШ-18-Г-1, доцент кафедри Т. Рожнова.

Магістранти продемонстрували глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання. Обрані здобувачами вищої освіти теми були цікавими та різноманітними, зокрема розглядалися питання формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх діловодів, комунікативної компетентності та педагогічного іміджу майбутніх педагогів, правової свідомості здобувачів вищої освіти, загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерної інженерії, використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності викладача закладу вищої освіти, а також розвиток мотивації до професійної самореалізації майбутніх військовослужбовців-жінок.

Після представлення магістрантами результатів власних наукових пошуків і яскравих презентацій, викладачі кафедри поставили їм уточнюючі питання, навколо яких розгорталися жваві дискусії.

У результаті науково-педагогічні працівники кафедри високо оцінили підготовку магістрантів та актуальну тематику їхніх кваліфікаційних робіт.