проведено попередній захист дисертаційного дослідження здобувачки кафедри О.В. Скорнякової

проведено попередній захист дисертаційного дослідження здобувачки кафедри О.В. Скорнякової

05 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології в рамках засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» було проведено попередній захист дисертаційного дослідження здобувачки кафедри О.В. Скорнякової (науковий керівник - І. І. Драч, доктор педагогічних наук, доцент, перший заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему:
«Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у технічних коледжах».

Директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор О.В. Алейнікова, яка грунтовно вивчила основні положення автореферату О.В.Скорнякової,  привітала здобувачку кафедри з попереднім захистом та побажала успіхів у подальшій роботі.

Розширене засідання кафедри вела в.о. завідувача кафедри, професор І.Л. Сіданіч, на якому були присутні І.Ю. Регейло, д.п.н. начальник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України, Ю.А.Скиба, д.п.н. завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, В. М. Гладкова, д.п.н., професор кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, З. В. Рябова, д.п.н., професор, завідувач кафедри   менеджменту освіти і права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та науково-педагогічні працівники кафедри. Присутні відзначили високий рівень проведеного наукового дослідження та рекомендували його до подальшого розгляду у спеціалізованій вченій раді.

На попередньому захисті наукового дослідження були також присутні аспіранти першого року навчання ДЗВО «Університет менеджменту освіти», які мали змогу прийняти в ньому участь та ближче ознайомитися з процедурою попереднього захисту дисертаційного дослідження.