Чергове засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

Чергове засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

6 листопада 2019 року пройшло чергове засідання кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відповідно до затвердженого порядку денного.

Порядок денний:

1. Попередній захист дисертаційного дослідження здобувачки Говорухи Наталії Олександрівни з теми: "Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)"  зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, на здобуття наукового ступеня доктора PhD.

Науковий керівник: Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

2. Звіт аспірантів кафедри.

3. Звітування і розгляд матеріалів Андрощук Ірини Миколаївни, доктора педагогічних наук, доцента,  завідувача, професора кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України на здобуття вченого звання професора кафедри.

4. Різне.

 

За результатами засідання кафедри схвалене рішення:

1. Рекомендувати до розгляду у спеціалізованій Вченій Раді матеріали дисертаційного дослідження Говорухи Наталії Олександрівни з теми: "Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)"  зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки на здобуття наукового ступеня доктора PhD за умови доопрацювання.

2. Затвердити звіт здобувачів та аспірантів кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

3. За результатами звітування та таємного голосування (голова лічильної комісії - доктор педагогічних наук, професор Г. М. Тимошко, члени - доктор педагогічних наук, професор кафедри І. Л. Сіданіч, кандидат педагогічних наук, професор кафедри Т. А. Махиня) затвердити звіт доктора педагогічних наук, доцента, завідувача, професора кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП ДЗВО УМО Андрощук Ірини Миколаївни та рекомендувати матеріали атестаційної справи на здобуття вченого звання професора кафедри до розгляду на засіданні Вченої Ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

4. Ухвалити терміни виконання перспективних завдань щодо діяльності та ррзвитку кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП ДЗВО УМО.