Діяльність наукової  лабораторії  «Академічна синергія» при  кафедрі  педагогіки,  адміністрування  і спеціальної  освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології   ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Діяльність наукової лабораторії «Академічна синергія» при кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

14 грудня 2021 року в атмосфері наукової творчості та конструктивної  співпраці  відбулося підсумкове засідання студентського наукового гуртка, який об’єднав  здобувачів вищої освіти груп ПВШХ-20, ПВШХ-21,  у  межах діяльності наукової  лабораторії  «Академічна синергія», що функціонуєпри  кафедрі  педагогіки,  адміністрування  і спеціальної  освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» під очільництвом наукових керівників лабораторії: Ірини Сіданіч, завідувачки кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, докторки педагогічних наук, доцентки та Олени Острянської, доцентки наукового відділу ДЗВО «УМО», кандидатки педагогічних наук, доцентки.

У межах засідання здобувачі вищої освіти взяли активну участь в Інформаційній сесії «Розвиток потенціалу вищої освіти – Erasmus+» Capacity Building in Higher Education (CBHE), напряму 1:  Сприяння доступу до співпраці у сфері вищої освіти /"Fostering access to cooperation in Higher Education", яка відбулася у форматі он-лайн. Під час сесії учасники  детальніше дізналися про можливості цього напряму та умови участі в конкурсі у 2022 р.

Олена Острянська, підводячи підсумки роботи, зазначила, що у І півріччі 2021-2022  навчального року були досягнуті такі завдання: набуття та вдосконалення студентами знань, умінь і навичок науково-дослідної роботи та застосування їх у самостійній науково-дослідній діяльності; обговорення нагальних проблем сучасної освіти і  науки та шляхів їх вирішення; розвиток інтересу й потреби до наукової творчості; формування академічної культури (академічної компетентності, академічної доброчесності, основ академічного письма); налагодження зв’язків з іншими науковими й освітніми організаціями, об’єднаннями, установами. В результаті ефективного функціонування наукової лабораторії «Академічна синергія»забезпечено тісну співпрацю науково-педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти (магістрантів), здобувачів наукового ступеня (аспірантів) у процесі  освітньої та наукової (науково-дослідної, науково-організаційної, науково-методичної) діяльності з метою виявлення й залучення обдарованої молоді до наукової роботи,  підвищення якості  освітнього процесу та наукової діяльності.

Ірина Сіданіч у своєму зверненні до учасників засідання відзначила: «Позитивним є те, що наукова лабораторія «Академічна синергія» об’єднала здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників університету, стейкхолдерів у потужний  творчий  колектив для вирішення актуальних проблем освіти; сприяла вибору й реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, удосконаленню умінь і навичок проведення магістрантами та аспірантами науково-дослідної роботи в умовах сучасних викликів; забезпечила презентацію наукових  досягнень на масових науково-практичних заходах; активізувала  творчість  здобувачів вищої освіти в освітній і науковій  діяльності; створила  умови для самореалізації,  наукового зростання, особистісно-професійного розвитку».