До уваги студентів та науковців: VІІ Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ

До уваги студентів та науковців: VІІ Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ

До уваги студентів та науковців:

VІІ Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 16 – 18 квітня 2015 р.

 

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Українська інженерно-педагогічна академія
ННЗ ВО «Дослідницький Центр Львівської політехніки»
Люблінський Католицький університет (м. Люблін, Республіка Польща)
Українська Асоціація організаційних психологів і психологів праці

 

VІІ Міжнародна науково – практична конференція

УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ

16 – 18 квітня 2015 р.

Інформаційне повідомлення

Організаційний комітет запрошує Вас до участі в роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління в освіті”, яка відбудеться 16 – 18 квітня 2015 року в Національному університеті “Львівська політехніка” у м. Львові, Україна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Форма проведення: у зв’язку з складною соціально-політичною ситуацією в Україні (як виняток) форма проведеннязаочна.

На конференції передбачаються доповіді з актуальних питань в таких секціях:

 • загальні проблеми управління закладами освіти (економічні, соціальні та ін.);
 • правові аспекти регулювання освітньої діяльності;
 • механізми державного управління (інноваційні аспекти управління в освіті);
 • психолого-педагогічні проблеми управління в освіті;
 • сучасні методологічні та методичні аспекти педагогічного менеджменту у ВНЗ;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та розвитку творчості  молоді як напрям управлінської діяльності;
 • актуальні проблеми та перспективи навчання осіб з особливими потребами;
 • сучасний заклад освіти в інформаційному суспільстві (медіапідтримка, піартехнології, зв’язки з громадськістю, соціальні мережі тощо);
 • інформаційно-комунікативні технології в системі освіти (управління, навчання, ведення баз даних , друк наукових праць  тощо).

Для участі в роботі конференції необхідно:

 1. До 16 березня 2015 року надіслати на адресу Оргкомітету заповнену реєстраційну форму учасника (див. взірець) та друкований варіант тез доповіді та анотації, підписані автором (-ами), а також електронний варіант усіх документів електронною поштою:  shevchukganna@ukr.net. 
 2. До 20 березня 2015 року за кожного учасника конференції перерахувати оргвнесок на розрахунковий рахунок 26007000001560, ЄДРПОУ 19325710, МФО 325213 в ПАТ «Фольксбанку» м. Львова, отримувач – ННЗ ВО «ДЦ ЛП» з поміткою «За участь [прізвище учасника] у конференції «Управління в освіті».

Для учасника з України оргвнесок складає 80 грн. (для студентів та аспірантів – 50 грн.)

Для учасника з-за кордону – еквівалент €30.

 • Оргвнесок включає організаційні витрати, видання програми з анотаціями та Збірника матеріалів конференції.

Вартість розсилки для учасників з України - 20 грн.

 • Збірники матеріалів конференції будуть розіслані до 30 квітня 2015 р.
 • Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті  НУ «Львівська політехніка».

  

Вимоги до оформлення матеріалів

1) Обсяг тез: до 2-х повних сторінок формату А4, виконані у  редакторі MS Word (кожна понаднормова сторінка оплачується додатково у розмірі 25 грн.)

Поля: ліве – 25 мм, праве, верхнє і нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5.

Шрифт Times New Roman, кегль 14.

Порядок оформлення:

1 – назва доповіді (великі букви, посередині, жирно, кегль 14);

2 – прізвище, ім’я  та по батькові авторів (посередині, жирно, після пропуску 2 рядків);

3 – назва організації, адреса та електронна адреса учасника (посередині);

4 – основний текст (після пропуску двох рядків);

5 – література.

2) Анотація українською мовою (до 200 знаків – 2-3 рядки) – на окремому аркуші. Для закордонних учасників анотація подається мовою оригіналу. Переклад здійснюється Організаційним комітетом. 

Взірець

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

 

Шевчук Ганна Йосипівна

Національний університет “Львівська політехніка”

79013, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна, shevchukganna@ukr.net

Адреса Організаційного комітету

79013, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Україна
Національний університет “Львівська політехніка”.  Інститут права та психології.
Кафедра психології, педагогіки і соціального управління, кімн.220, Головний корпус

3) Тел: +38 032 258 26 23; тел/факс: +38 032 258 21 05;
e-mail: shevchukganna@ukr.net

Відповідальний секретар: к.і.н., доц.  Шевчук Ганна Йосипівна (тел. моб.: +38 097 58 52 417)

Реєстраційна форма учасника

VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління в освіті ”

Прізвище __________________________________________________________________

Ім’я_____________________ По батькові_________________________________________

Місце роботи________________________________________________________________

Посада_____________________________________________________________________

Науковий ступінь, звання _____________________________________________________

Домашня адреса /адреса для листування_________________________________________

Телефон, e-mail _____________________________________________________________

Секція (орієнтовно)__________________________________________________________

Тема доповіді_______________________________________________________________

Ваші пропозиції щодо доповнення проблематики конференції________________________

___________________________________________________________________________

Ваші побажання_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________