ФАХОВИЙ СЕМІНАР «ФОРМУВАННЯ  ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  МАЙБУТНІХ  КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ»

ФАХОВИЙ СЕМІНАР «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ»

23 червня  2021 на кафедрі педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально – наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО»  НАПН України  під головуванням завідувачки кафедри, доктора  педагогічних наук, професора Сіданіч Ірини Леонідівни було проведено  фаховий семінар із попередньої експертизи дисертації за темою «Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти в умовах магістратури» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки»  здобувачки  наукового ступеня доктора філософії   Заєць Наталії Юхимівни.

До участі в семінарі долучилися:

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «УМО» НАПН України Тимошко Ганна Миколаївна;

рецензенти Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП; Рожнова Тетяна Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП, директор ННІМП;

члени кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти: Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук,  доцент, професор кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП; Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук,  доцент, професор кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП; Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП; Дубовський Сергій Олександрович, кандидат педагогічних наук,  доцент  кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП; Висоцька Алла Михайлівна, кандидат педагогічних наук,доцент кафедри педагогіки адміністрування і спеціальної освіти ННІМП.

науковці Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії Національної академії педагогічних наук України, радник ректора ДЗВО УМО НАПН УКРАЇНИ; Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор,завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ЦІППО ДЗВО УМО;  Романова  Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор; Петренко Лариса Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор; Ануфрієва Оксана Леонідівна,  кандидат педагогічних наук, завідувачка аспірантурою  ДЗВО УМО НАПН України, Вінніченко Алла Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар ДЗВО «УМО».

За підсумками  фахового семінару  було прийняте одноголосне рішення, що дисертаційне дослідження Заєць Наталії Юхимівни на тему «Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти в умовах магістратури» відповідає вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і може бути рекомендоване  до захисту на забуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за  спеціальністю 011- «Освітні педагогічні науки».