інтерактивні дуальні заняття професора Лі Хангю

інтерактивні дуальні заняття професора Лі Хангю

У рамках міжнародної співпраці між Навчально-науковим інститутом менеджменту і психології «Університету менеджменту освіти» і Міжнародним інститутом розвитку інтелекту (IMEI), Республіка Корея, 5 – 7 листопада 2019 року здобувачі освіти другого (магістерського) рівня, спеціальності «Християнська педагогіка» вчергове мали нагоду бути присутніми на інтерактивних дуальних заняттях професора Лі Хангю, професора і науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи, що відрізняються сучасними формою і змістом.

Зустріч здобувачів вищої освіти із науковцями і міжнародними громадськими діячами Лі Хан Гю і Рю Ий Гю відбулася за сприяння директора Навчально-наукового інституту менеджменту і психології «Університет менеджменту освіти» доктора наук із державного управління, професора О. В. Алейнікової.

Професор Лі Хан Гю – багатогранна особистість: професор Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту, член комісії з питань освіти Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту (Південна Корея), директор міжнародної альтернативної школи «Lincoln House School» у місті Сеул; очільник Сеульського відділення Національної федерації альтернативних шкіл; відповідальний за міжнародний табір у Нью-Йорку; член редакції новин «Брейк». Рю Ий Гю також непересічна особистість – президент Всеукраїнського Інституту Розвитку Інтелекту, філії Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту (Республіка Корея).

Під час проведення лекційних занять професор Лі Хан Гю окреслив значення розвитку моральних і духовних цінностей як у житті особистості, так і в процесі розвитку суспільства. Велике значення науковець із Республіки Корея приділив вихованню у сім’ї, де закладається фундамент цінностей; зупинився на важливості поєднання в освітньому процесі навчання і виховання здобувачів освіти; розкрив різні концепції успіху в сучасному суспільстві, що розвивається; зупинився на важливості збереження здоров’я тіла і духа сучасної глобалізованої особистості, яка попри наявність матеріальних благ часто почувається самотньою і пригніченою; окреслив можливості у вирішенні багатьох вищезазначених проблем у рамках діяльності альтернативних шкіл та Всеукраїнського Інституту Розвитку Інтелекту, філії Міжнародного Інституту Розвитку Інтелекту (Республіка Корея).

У ході конструктивного діалогу студенти-магістранти мали можливість задати запрошеним науковцям запитання і отримати на них вичерпні відповіді.

Дякуємо секретареві Всеукраїнського інституту розвитку інтелекту Андрію Євстахову і перекладачеві Ірині Замисловій за допомогу у вирішенні організаційних питань та у здійсненні перекладу.