Методологічні семінари за результатами дисертаційних досліджень

Методологічні семінари за результатами дисертаційних досліджень

1 червня 2016 року докторанти кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Одайнік Світлана Федорівна та Назаренко Людмила Миколаївна провели методологічні семінари за результатами докторських досліджень.

У роботі семінару взяли участь завідуюча кафедри д.п.н, професор Рябова З. В., члени кафедри - д.п.н., професор Тимошко Г. М., д.п.н, доцент Драч І. Л., д.п.н., доцент Сіданіч І. Л., к.п.н., доцент Махиня Т. А., к.п.н, доцент Приходькіна Н. О.; директор ННІМП ДВНЗ "УМО", д.наук з держ управління, професор Алєйнікова О. В.; перший пооректор - проректор з науково-педагогічної роботи, доктор PhD Кириченко М. О.; завідувач кафедри економіки та управління персоналом, д.е.н, професор Хлівна І. В., професор кафедри економіки та управління персоналом, д.е.н, професор Дмитренко Г. А., доцент кафедри економіки та управління персоналом, к.п.н, доцент Бурлаенко Т. І.; професор кафедри філософії та освіти дорослих Яковець Н. І., а також магістранти спеціальності " Управління навчальним закладом".

Назаренко Л. М., висвітлюючи тему "Теорія і практика управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу", презентувала присутнім концептуальну модель управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу та ознайомила з умовами впровадження її в управлінську практику.

Одайнік С. Ф. презентувала структурну модель управління якістю загальної середньої освіти в регіоні, критерії оцінювання її ефективності та результатами експериментального впровадження її в управлінську практику під час проведення авторського семінару на тему: "Теоретико-методологічні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні".