Одним з напрямів інтеграції наукової та освітньої складових для підвищення якості навчального процесу в Інституті стало проведення лекцій провідними вченими Національної академії педагогічних наук України.

Одним з напрямів інтеграції наукової та освітньої складових для підвищення якості навчального процесу в Інституті стало проведення лекцій провідними вченими Національної академії педагогічних наук України.


17 березня 2015 року
першим віце-президентом НАПН України, академіком Луговим Володимиром Іларіоновичем   було проведено відкриту  лекцію з проблематики сучасної вищої освіти для студентів спеціальностей «Управління навчальним закладом» та «Педагогіки вищої школи» та викладачів Інституту. 

У ході лекції було розглянуто питання сутності, загальних й відмінних характеристик понять «навчання», «компетентність», «кваліфікація», впровадження Національної рамки кваліфікацій як інструменту інтеграції до Європейського простору вищої освіти; якості викладання, досліджень, публікацій як ключового фактору у досягненні вищими навчальними закладами світового класу та критеріїв оцінювання діяльності науково-педагогічних кадрів вищої школи; управління якістю викладання у вищій школі.