Перший студентський науково-методичний семінар «Управління навчальним закладом в умовах трансформаційних перетворень».

Перший студентський науково-методичний семінар «Управління навчальним закладом в умовах трансформаційних перетворень».

4 червня 2015 року студенти групи УНЗ-14-Г1 за організаційної підтримки кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи, а також наукового консультування доктора пед. наук, професора, першого проректора – проректора з наукової, науково-методичної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Євгенії Родіонівни Чернишової організували та провели перший студентський науково-методичний семінар «Управління навчальним закладом в умовах трансформаційних перетворень».
Модераторами семінару виступили доктор пед.. наук, професор, завідувач кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Рябова Зоя Вікторівна, а також студент групи УНЗ-14-Г1 Поджарий Максим Сергійович.
У роботі семінару, мета якого полягала у збагаченні та обміні практичним досвідом у сфері управління навчальним закладом в умовах трансформаційних перетворень, прийняло участь біля 50 осіб серед яких студенти групи УНЗ-14-Г1, члени кафедри, а також гості. Серед останніх керівник віртуальної лабораторії «Науково-освітній кластер УМО» Любченко Надія Василівна; к. пед. н., доцент, головний редактор Всеукраїнського науково-методичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії» Виговська Ольга Іванівна; к. пед. н., доцент, Президент Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоровֹ’я «МАКБЕЗ».
Жвавий інтерес у учасників семінару викликали питання щодо джерел фінансування вищих навчальних закладів (Бутова Т. Ю.), корпоративної культури як запоруки успішної діяльності дошкільного навчального закладу (Заєць Н. Ю.), формування базових професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників ПТНЗ (Мазур В. Г.), сучасного стану використання інноваційних технологій в управлінні ДНЗ (Пащенко Ю. А.), розвитку комунікативної культури як базової складової управління професійно-технічним навчальним закладом (Пищик О. В.), використання інформаційних технологій в управлінні ЗНЗ (Свінченко І. А.) тощо.
Започаткування заходів подібного типу дозволяє підвищувати якість навчального процесу у напрямі інтеграції наукової та освітньої складових підготовки студентів спеціальності «Управління навчальним закладом».