Пройшов онлайн захист кваліфікаційних робіт

Пройшов онлайн захист кваліфікаційних робіт

З 21 по 27 травня 2020 року на кафедрі педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" проходив онлайн захист кваліфікаційних робіт.

Для проведення атестації випускників кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО "Університет менеджменту освіти" працювали екзаменаційні комісії.

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» (за типом) (УНЗ-18-Г1, УНЗ-18-Г2):

 • КОЦУР Віктор Петрович – голова комісії, ректор Переяслав-Хмельницького університету, дійсний член НАПН України, доктор історичних наук, професор;
 • КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – заступник голови комісії, ректор УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна – член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор;
 • СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, доцент;
 • ТИМОШКО Ганна Миколаївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, професор;
 • МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна – секретар комісії, методист вищої категорії відділу навчальної роботи ННІМП УМО.

 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» (ПВШ-18-Г1):

 • ПАДАЛКА Олег Семенович – голова комісії, завідувач кафедри економіки освіти та управління факультету соціально-економічної освіти та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • КЛОКАР Наталія Іванівна – заступник голови комісії, перший проректор-проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків УМО, доктор педагогічних наук, професор;
 • АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна – член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор;
 • СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, доцент;
 • ПРИХОДЬКІНА Наталя Олексіївна – член комісії, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна – секретар комісії, методист вищої категорії відділу навчальної роботи ННІМП УМО.

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА» (ПВШ-18-Х1,ПВШ-18-Х2):

 • ПАДАЛКА Олег Семенович – голова комісії, завідувач кафедри економіки освіти та управління факультету соціально-економічної освіти та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – заступник голови комісії, ректор УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна – член комісії, директор ННІМП УМО, доктор наук з державного управління, професор;
 • СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, професор кафедри педагогіки, управління і адміністрування ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, доцент;
 • ПРИХОДЬКІНА Наталя Олексіївна – член комісії, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна – секретар комісії, методист вищої категорії відділу навчальної роботи ННІМП УМО.

Захист 116 кваліфікаційних робіт засвідчив високий теоретичний та практичний рівень підготовки здобувачів. Здобувачі обрали різноманітні теми для своїх робіт, які є надзвичайно актуальними в освіті та науці на сьогодні. Поставлені завдання чітко виконані здобувачами у ході дослідження, про що свідчить загальний обсяг проведеної роботи при підготовці необхідного матеріалу для розкриття вибраних тем дослідження. Відповіді здобувачів також засвідчили їх обізнаність з тематикою дослідження. Здобувачі переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях. Рівень захисту дипломних робіт відповідає поточній успішності здобувачів. Зокрема,

Комісії також відзначили високу оцінку наукового супроводу кваліфікаційних робіт, як із числа науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи, так і з числа викладачів інших кафедр Університету менеджменту освіти.

Бажаємо усім здобувачам 2020 року випуску творчої наснаги, удачі в рішенні задач будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень, втілення творчих та наукових задумів, натхнення у професійному рості і майбутніх наукових пошуках.

Сподіваємося на наше подальше плідне співробітництво і можливість привітати вас ще з безліччю наукових перемог !