пройшов запланований передзахист дисертаційного дослідження Пасенко Інги Михайлівни

пройшов запланований передзахист дисертаційного дослідження Пасенко Інги Михайлівни

23 грудня на он-лайн засіданні кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти  Навчально-наукового інституту менеджменту і психології успішно пройшов запланований передзахист дисертаційного дослідження Пасенко Інги Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему "ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ПРАВОЗНАВСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ" 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий керівник: Драч Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту вищої освіти НАПН України. На засідання кафедри були запрошені Cкиба Юрій Андрійович, доктор пед н., доцент, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН; Дебич Марія Андріївна, доктор пед.н., доцент, головний наук. співроб. відділу політики і врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН.

І.М. Пасенко представила результати дисертаційного дослідження, проаналізовала проблему удосконалення професійної підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства із застосуванням контекстного навчання, концептуальні засади застосування контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства; виокремила сучасні тенденції підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства у ЗВО України. У процесі обговорення результатів дослідження дисертантка впевнено й компетентно відповідала на запитання, наводила приклади й аргументи, переконливо дискутувала і гідно відповіла на всі запитання наукових співробітників. Співробітники кафедри проголосували одноголосно за допуск до захисту дисертаціі, зазначили, що за всіма критеріями відповідає вимогам до кандидатських дисертацій і рекомендували її до захисту в спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

ВЧЕНОЮ РАДОЮ УМО призначено рецензентів та надання висновків про наукову новизну, теоретичне значення результатів дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки Наталії Олександрівни Говорухи - аспірантки кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи (2016 рік навчання) Тема дисертації «Соціально-педагогічні умови розвитку волонтерського руху в Україні (кінець ХХ початок ХХІ ст.)» (ключові слова дисертації (волонтер, волонтерський рух, волонтерська діяльність, соціально-педагогічні умови, цінності, благодійність, громадська організація). Спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки

Науковий керівник – Н. О. Приходькіна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи

Структурний підрозділ Університету, в якому передбачається проведення попередньої експертизи дисертації – Навчально-науковий інститут менеджменту і психології - визначено кафедру педагогіки, адміністрування та соціальної роботи структурним підрозділом, де проводиться попередня експертиза дисертації аспірантки 2016 року набору за спеціальністю 011 - освітні, педагогічні науки Наталії Олександрівни Говорухи

Призначено рецензентами дисертації Гладуша Віктора Антоновича, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри педагогіки адміністрування та соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології; Просіну Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «УМО». Завідувачу кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи Сіданіч І. Л. з метою проведення експертизи дисертації Н. О. Говорухи організувати на базі кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи фаховий семінар для апробації дисертації за участю рецензентів.

ВЧЕНОЮ РАДОЮ УМО рекомендовано рецензентів для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи здобувача ступеня доктора філософії (PhD)(відповідно до п. 14) Постанови КМ України № 167 від 06.03.2019 р.) Сологуб Олександри Станіславівни – аспірантки кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи (4-й рік навчання)

Тема дисертації «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації». Спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки. Науковий керівник – В.В. Гуменюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Структурний підрозділ Університету, в якому передбачається проведення попередньої експертизи дисертації – кафедра педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. Завідувачу кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи Сіданіч І.Л. з метою проведення експертизи дисертації В.В. Гуменюк організувати на базі кафедри педагогіки, адміністрування та соціальної роботи фаховий семінар для апробації дисертації за участю рецензентів.