РЕКТОРАТ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИВІТАВ МАГІСТРАНТІВ З ГАРНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  НАВЧАЛЬНОЇ СЕСІЇ.

РЕКТОРАТ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИВІТАВ МАГІСТРАНТІВ З ГАРНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ СЕСІЇ.

УСПІШНО ЗАВЕРШИЛАСЯ ДРУГА СЕСІЯ  НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ"  ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ "ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ" (АКАДЕМНАСТАВНИК ІРИНА ЛЕОНІДІВНА СІДАНІЧ).
ПРОТЯГОМ СЕСІЇ СТУДЕНТИ ВІДВІДАЛИ БІЛЬШ НІЖ 30 НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, 10 МАЙСТЕР-КЛАСІВ ТА ТРЕНІНГІВ. МАГІСТРАНТИ УСПІШНО ЗДАЛИ ТРИ ЕКЗАМЕНИ ТА ДВА ЗАЛІКИ. ПІД ЧАС СЕСІЇ БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ТА ПРОВЕДЕНО ЗУСТРІЧ ІЗ ПРОВІДНИМИ НАУКОВЦЯМИ З ТАКИХ ВНЗ: ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ НАН УКРАЇНИ, УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ, УКРАЇНСЬКОГО БІБЛІЙНОГО ІНСТИТУТУ , ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ. 
БАЖАЄМО УСІМ СТУДЕНТАМ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЗДОРОВ'Я, НАТХНЕННЯ ДО САМОНАВЧАННЯ, ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ І ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДИДАКТИЧНИХ ВИМОГ ІЗ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ.