Розпочалася чергова сесія здобувачів освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» групи СО-20-Г1 та Г2

Розпочалася чергова сесія здобувачів освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» групи СО-20-Г1 та Г2

Радо вітаємо здобувачів освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» із початком залікової сесії!

Перший навчальний день здобувачів освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)», проведений у режимі онлайн виявився досить насиченим.

Успішно пройшли практичні заняття з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (викладач - професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор В. А. Гладуш

На семінарських заняттях з навчальних дисциплін «Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і суспільство» та «Сучасні медико-біологічні аспекти спеціальної освіти та інклюзивного навчання дітей з ООП» (викладач - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук С. О. Дубовський) розглядалися питання характеристик дiтей з рiзними вадами та ознак сфер iх життедiяльностi

На семінарських заняттях з навчальної дисципліни «Організація інклюзивного навчання в закладах освіти» (викладач - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник А. М. Висоцька) розглядалось чимало актуальних питань стосовно навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Зокрема, йшлося про

  • шляхи створення безбар’єрного освітнього середовища;
  • застосування принципів універсального дизайну в суспільстві й у сфері освіти;
  • організацію роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами;
  • види інноваційних технологій, які можна застосовувати в інклюзивному середовищі.

Усі заняття, як і завжди, проходили цікаво і динамічно, в атмосфері колегіального спілкування.

Бажаємо здобувачам і викладачам, задіяним в освітньому процесі плвдної співпраці та міцного здоров’я!