Триває обмін досвідом між науково-педагогічних працівників кафедри з науковцями Інституту спеціальної педагогіки та психології ім.М.Д.Ярмаченка

Триває обмін досвідом між науково-педагогічних працівників кафедри з науковцями Інституту спеціальної педагогіки та психології ім.М.Д.Ярмаченка

Триває обмін досвідом науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» НАПНУ з науковцями Інституту спеціальної педагогіки та психології ім.М.Д.Ярмаченка НАПН України. 10 листопада 2021 року відбулася відкрита лекція з навчальної дисципліни «Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і праця» (викладач – к.п.н., с.н.с., доц.А.М.Висоцька) з теми «Основи трудового навчання дітей з інтелектуальними порушеннями» для здобувачів груп СО-20-Г1, Г2 спеціальності 016 «Спеціальна освіта».

Заняття проводилося спільно із завідувачкою відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН України, канд.пед.наук, ст.наук.сп. О.В.Чеботарьовою, одним із провідних фахівців у галузі спеціальної освіти.

У ході заняття було, зокрема, проаналізовано традиційну і сучасну структуру трудової підготовки школярів у спеціальних закладах освіти; структуру трудової діяльності та її вплив на розвиток школяра; розкрито корекційно-розвивальну роль трудової діяльності; мету і зміст корекційно-розвивальної роботи на кожному з етапів трудової діяльності; наголошено на важливості формування у школярів розумових якостей та індивідуального способу діяльності.

О.В.Чеботарьова розкрила запропоновану нею концепцію цілісної системи безперервної технологічної освіти учнів як основи їхнього особистісного зростання. Представила зміст технологічної освітньої галузі, який покладено в основу розроблених науковцями відділу, спільно з практичними працівниками, типових освітніх програм. Ознайомила з  широким спектром навчальних програм з різних профілів професійно-трудового навчання для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, які було розроблено та впроваджено в практику у процесі експериментальної діяльності зі спеціальними закладами загальної середньої освіти.

Присутній на лекції професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» НАПНУ доктор педагогічних наук, В.А.Гладуш, подякував науковцям відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки та психології ім. М. Д. Ярмаченка НАПН України, і особисто Олені Валентинівні Чеботарьовій за плідну співпрацю у підготовці магістрів спеціальної освіти.

Напрацьований досвід проведення лекцій спільно з науковцями, які є авторами посібників, підручників, методичних і дидактичних матеріалів тощо,  є надзвичайно корисним для всіх учасників освітнього процесу.  Сподіваємося, що він матиме своє продовження.