Участь кафедри у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2021: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

Участь кафедри у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2021: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН»

16 квітня 2021 року на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» пройходила І Міжнародна науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «НАУКА І МОЛОДЬ – 2021: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН» у форматі онлайн

У рамках роботи конференції кафедра педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» виступила організатором двох секцій, зокрема:

СЕКЦІЯ 3. «ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН»

Керівники секції:

Ірина СІДАНІЧ - завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально- наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, доцент;

Тетяна МАХИНЯ - професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально- наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент;

Секретар секції – Дмитро ГРИЩУК - доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально- наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук.

У ході роботи піднімалися актуальні питання управління закладами освіти, методики викладання вищої школи та особливості духовно-морального виховання здобувачів, зокрема:

- дослідження мотивації здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти - Єлизавета ЧЕПЕНКО, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» ННІМП ДЗВО УМО;

- формування духовних цінностей у підлітків - Богдан ПУЙДА, здобувач вищої освіти освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» ННІМП ДЗВО УМО;

- розвиток творчого потенціалу викладачів закладу вищої освіти - Тетяна КОРОІД, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» ННІМП ДЗВО УМО;

- ідеї морального розвитку особистості у творчій спадщині І. Канта - Світлана АНИСЬКІНА, здобувачка вищої освіти третього рівня ДЗВО УМО;

- молодь-2021 - Віра ДЯКІВНИЧ, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Християнська педагогіка» ННІМП ДЗВО УМО;

- проблеми підготовки здобувачів у закладах дошкільної освіти - Олена Дикусар, здобувачка вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» ННІМП ДЗВО УМО

СЕКЦІЯ 6. «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

Керівник секції:

Віктор ГЛАДУШ – професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Секретар секції:

Алла ВИСОЦЬКА – доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Треба зазначити, що секція «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА ТА ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» виявилася найчисленнішою. У роботі секції взяли участь представники університетів України та Словаччини. Перед початком виступу представників кожного з університетів демонструвався інформаційний відеоролик, який знайомив з відповідним закладом освіти.

У ході роботи секції піднімалися актуальні питання спеціальної освіти та інклюзивного навчання, зокрема:

- моделювання інклюзивного освітнього простору – Ірина КУЧЕРАК, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» ННІМП ДЗВО «УМО», м. Київ (Україна);

- reflektivne dialog v inkluzivnej triede - Paula MALIŇÁKOVÁ, študentka 3. ročníka doktorandského štúdia, predškolská a elementárna pedagogika, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok (Slovakia);

- визначення індивідуальних особливостей особистості молодших школярів із церебральним паралічем - Аліна ГОЛОЛОБОВА, здобувачка вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ (Україна);

- особливості розвитку оперативної зорової пам’яті у молодших школярів з порушеннями мовлення Вікторія КВАС-СІНКЕВИЧ, здобувачка вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта», Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський (Україна);

- абілітація як нова складова системи супроводу дітей раннього віку - Світлана ХОМЕНКО, старший викладач кафедри педагогіки та спеціальної освіти, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро (Україна);

- інтеграційна модель розвитку пізнавальних процесів дітей з ООП засобами LEGO - Альона КОМІНКО, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» ННІМП ДЗВО «УМО», м. Київ (Україна);

- diagnostická činnosti školských špeciálnych pedagógov v rámci projektov ŠOV a PRIM Oleh DOROZHOVETS, študent 1. ročník doktorandského štúdia, predškolská a elementárna pedagogika, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ružomberok (Slovakia);

- стимуляція мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою мовленнєвого розвитку - Ольга БІДЮК, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» ННІМП ДЗВО «УМО», м. Київ (Україна);

- застосування методу сенсорної інтеграції у процесі реабілітації дітей з РАС - Олена ПОПЕСКУ, здобувачка вищої освіти освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» ННІМП ДЗВО «УМО», м. Київ (Україна);

- еxperienciálne učenie v matematike Miroslav KAMENICKY, PaedDr., PhD. Inštitút Juraja Páleša, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, (Slovakia).

З матеріалами учасників секції та конференції в цілому, можна буде ознайомитися за тиждень на сайті Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за посиланням: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp