Вітаємо Тетяну Вікторівну Короід із присудженням ДИПЛОМУ ІІІ ступеня за результатами участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Вітаємо Тетяну Вікторівну Короід із присудженням ДИПЛОМУ ІІІ ступеня за результатами участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Вітаємо здобувачку освітньо-професійної програми "Педагогіка вищої школи" Тетяну Вікторівну Короід та її наукового керівника - професора кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Тетяну Анатоліївну МАХИНЮ із присудженням ДИПЛОМУ ІІІ ступеня за результатами участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2020/2021 навчального року у галузі «Менеджмент освіти» , що проходив онлайн на базі Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Робота на тему: «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» присвячена визначенню шляхів вдосконалення управління розвитком творчого потенціалу педагогів ЗЗСО.

Актуальність теми конкурсної роботи обумовлена тим, що в складних умовах, які постійно змінюються, без розвитку своєї особистості, формування цінностей і компетентностей, якісно нових уявлень про освітній процес неможливо розвинути свої творчі здібності, осмислити свою роль у системі ЗЗСО, відповідно пересічним громадянам змінити своє негативне ставлення до школи й освіти взагалі.

Об’єкт дослідження – розвиток творчого потенціалу педагогів ЗЗСО.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи управління розвитком творчого потенціалу педагогів ЗЗСО.

У роботі проаналізовано теоретичні основи розвитку творчого потенціалу педагогів та визначено особливості управління розвитком творчого потенціалу педагогів ЗЗСО. Встановлено, що розвитку творчого потенціалу педагогів ЗЗСО безпосередньо залежить від самого вчителя, проте цьому також сприяють і організаційно-педагогічних умов ЗЗСО та  підтримка адміністрації. Виокремлено методи управління, що найкраще сприяють розвитку творчого потенціалу педагогів ЗЗСО. У роботі назначено напрями вдосконалення управління розвитком творчого потенціалу педагогів закладу загальної середньої освіти в контексті реформування освіти Встановлено, що самоосвіта, стає самоцінністю і впливає на формування ціннісних компетенцій як особистості, так і суспільства в цілому. Наразі перспективою розвитку творчого потенціалу самих педагогів є їх активна участь у заходах за визначеними нами напрямами, проходження ними онлайн-курсів та ресурсів, що створені саме для українських учителів та школярів на платформах EdEra, «Prometheus», «На Урок», СуХаРі, Ukrainian English Language Teacher Learning Platform, участь у конкурсах видавництва педагогічної преси та літератури «Шкільний світ» та форумі Liberal Arts (Українська Академія Лідерства) тощо.