Завершилася чергова сесія здобувачів спеціальності «Спеціальна освіта»

Завершилася чергова сесія здобувачів спеціальності «Спеціальна освіта»

Сесія видалась, як завжди, досить напруженою і насиченою різними подіями. За період з 26 жовтня по 10 листопада 2021 р. здобувачі вищої освіти склали 4 екзамени, 4 заліки, прослухали 36 годин лекційних курсів, активно працювали під час 46 годин семінарських занять.

На лекціях студенти мали змогу долучитись до нових знань з педагогіки і психології вищої школи та методики їх викладання; до основоположних аспектів фізичного виховання і трудового навчання школярів з особливими освітніми потребами та формування у них соціально-побутових навичок; до сучасних підходів до освіти дітей з РАС. Проведення окремих лекцій спільно з науковцями відділу освіти дітей з інтелектуальними порушеннями Інституту спеціальної педагогіки і психології ім.Миколи Ярмаченка надали здобувачам другої вищої освіти можливість ознайомитися з останніми науковими напрацюваннями в галузі спеціальної педагогіки.

На семінарських заняттях кожним із здобувачів до уваги групи було представлено результати виконання самостійних творчих завдань у формі презентацій, реферативних доповідей та виступів. Особливий інтерес викликало жваве обговорення прикладів із практичного досвіду роботи. Під час практичної роботи на семінарських заняттях було, зокрема, озвучено низку проблем, які існують на сьогодні у практиці роботи інклюзивних закладів освіти.

Під час сесії студенти успішно склали залік за результатами науково-дослідницької практики, яку вони проходили протягом вересня. Результати емпіричного дослідження буде висвітлено у курсових, робота над якими триває.

Студенти мали також щасливу нагоду взяти участь у роботі Ш Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» який проводився 29 жовтня ц.р. кафедрою педагогіки, адміністрування і спеціальної педагогіки ННІМП ДЗВО «УМО» спільно з Бориспільським академічним ліцеєм імені А.Федорчука. Під час роботи семінару здобувачі прослухали чимало цікавих наукових доповідей, а також познайомились із надзвичайно цікавими напрацюваннями керівників закладів загальної середньої освіти.

Хочемо подякувати вам, шановні колеги, за співпрацю, за обмін досвідом, за вашу активність, небайдужість і зацікавленість! Бажаємо кожному з вас здоров»я, творчих успіхів і до зустрічі наступної сесії!