РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Професор кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/F-2472-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943

Профіль ученого в GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pOHLYPgAAAAJ

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-2472-2019

Додаткові відомості

Освіта вища: 
1. Луцький державний  педагогічний інститут імені Лесі Українки  (нині -  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), спеціальність: «Математика і фізика» (Диплом РВ №756457, 01.07.1989р.).
2. Школа резерву керівного складу при МОН України (2007).

3. Центральний інститут  післядипломної педагогічної освіти НАПН України  магістратура зі спеціальності: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: «Керівник навчального закладу» (Диплом КВ № 33393755, 16.05. 2008).
4. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (14.02-17.02.2012р. Інститут економічних досліджень. Сертифікат ЖЛН – 407).
5. Посвідчення про атестацію щодо володіння державною мовою № 301/19, 16. 10. 2019 року.

6. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, магістратура зі спеціальності 053 «Психологія», ОПП «Психологія», (вступ - 2022 рік).

7. Докторантура в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. (01.09.2023 р. – по теперішній час).

Досвід роботи:

- січень 2021 – по теперішній час – професор кафедри педагогіка, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- січень 2021 – 01.09.2023р. – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2020 - 2021р. – директор науково-методичного центру ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2019 р. – 2020 р. - начальник відділу ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2018 р. – 2019 р. - начальник відділу ліцензування та акредитації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р. – 2019 р. доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2012 - 2018р. - доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами, з 2014 по 2018р. – завідувач Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

- 2008 – 2012р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи  ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»  (нині ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;

- 2006 - 2008р. – заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» (нині ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;

- 1994 - 2006р. – вчитель фізики Романівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2  Житомирської області;

- 1992-1994р. – вихователь ГПД Дзержинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 (нині Романівської гімназії) Житомирської області;

- 1989-1992р. – вчитель математики Коднянської середньої школи Житомирського р-ну.

Тема дисертації: «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій» за спеціальністю13.00.06 – теорія і методика управління освітою (захист відбувся у 2012р.).

Наукова діяльність:

 1. Членкиня вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (з 2013 по 2018р.);
 2. Членкиня навчально-методичної ради навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (з 2017 року по теперішній час).
 3. Членкиня вченої ради ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018, 2019 р., 2020 р., 2021р.,2022р., 2023р.).
 4. Членкиня вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2021р., 2022р., 2023р.).
 5. Науково-дослідна робота на тему: «Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін» (2017-2021 р.) – Державний реєстраційний номер 0117U002378) - членкиня групи розробників.
 6. Науково-дослідна робота на тему: «Професійна мобільність учасників освітнього процесу в умовах реформування вищої освіти» (2022-2024) Державний реєстраційний номер (РК 0122U200923   ) - членкиня групи розробників.
 7. Членкиня групи забезпечення освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом»  для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 р.).
 8. Членкиня групи забезпечення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка»  для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (2023, 2024 р.).
 9. Членкиня групи забезпечення освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)»  для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. (2019,2020, 2021, 2022, 2023, 2024 р.).

              ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ:

 1. Головний редактор електронного науково-практичного видання"Науковий вісник УМО"(2021 -2023р.).
 2. Членкиня редакційної колегії електронного  наукового  фахового  видання "Теорія та методика управління освітою" (2018-2019р.)
 3.  Членкиня екзаменаційної комісії (іспит на знання української мови іноземними громадянами) (2021 р.)
 4.  Членкиня КМО ПП «Громадянський рух «Хвиля» (кандидат в депутати, включеного до єдиного виборчого списку та територіального виборчого списку територіального виборчого округу №10 від КМО ПП «Громадянський рух «Хвиля», посвідчення №1062 від 26.09.2020 року)
 5.  Членкиня ГО «Ліга ветеранів-осіб з інвалідністю війни» з 2021 року.

ПЕРЕЛІК НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Монографії

 1. Рожнова Т. Є. Застосування інноваційних технологій в управлінні закладом професійної  (професійно-технічної) освіти. Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти: кол.монографія. . / [Нічуговська Л. І., Ніколенко Л. М. та ін.]; уклад. : Криворотько А. О. 434 с. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. С. 207 – 236. 
 2. Рожнова Т. Є. Теорія і практика управління закладом професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій . Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол.монографія / за наук.редакцією М.О.Кириченка.– 285 с. – Київ: ДЗВО «Ун-т менедж.освіти», 2021.

Перелік продукції

Статті у наукометричній базі Webofscience

 1. Rozhnova, T., Sholokh, O., Kapinus, O., Makhynia, T., & Prykhodkina, N. (2024).Training of scientific and pedagogical staff in higher education institutions: quality and requirements. Revista Eduweb, 18(1), 164-179. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.01.12 
 2. Shumilova, I. and Kubitskiy, S. and Bazeliuk, V. and Rudyk, Y. and Hrechanyk, N. and Rozhnova, T. and Prykhodkina, N. (2023) The system of forming the emotional and ethical competence of the future education manager in the conditions of transformational changes. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (13(2)). pp. 82-89. https://publons.com/wos-op/publon/66045146/
 3. Vakaliuk, T (Vakaliuk, Tetiana) ; Novitska, I (Novitska, Inesa) ; Verbovsky, I (Verbovsky, Igor); Rozhnova, T (Rozhnova, Tetiana) ; Kontsedailo, V (Kontsedailo, Valerii) (2021). Management of educational institutions with inclusive education based on innovative technologies. // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021). – 2021. – Vol. 104. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403008 URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03008/shsconf_ichtml2021_03008.html
 4.  Bondarenko, V (Bondarenko, Valentin) ; Okhrimenko, I (Okhrimenko, Ivan) ; Minenok, A (Minenok, Antonina) ; Donets, I (Donets, Igor) ; Danylchenko, V (Danylchenko, Vladyslav) ; Khudiakova, N (Khudiakova, Nataliia) ; Okhrimenko, S (Okhrimenko, Svitlana) ; Alexandrov, D (Alexandrov, Denys) ; Vakulyk, O (Vakulyk, Olga); Rozhnova, T (Rozhnova, Tetiana). (2020).  Professionally Important Psychophysiological Qualities of Patrol Police Officers// International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) ISSN: 2322 – 3537 Vol.9 No.4 (62-71). Doi: 10.26655/IJAEP.2020.4.1 http://ijaep.com/Journal/vol.9.4.pdf

Статті у наукових фахових виданнях

 1. 1.      Рожнова Т. Є.. Вплив управління закладом професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій на професійну підготовку кваліфікованих робітників// Актуальні питання у сучасній науці № 10(16) 2023. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-10(16)-714-729  http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/6812/6849
 2. 2.      Кучер В., Рожнова Т.. Застосування інновацій у процесі організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти в умовах магістратури.// https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-155-162). Український педагогічний журнал засновник – інститут педагогіки НАПН України. Науковий журнал № 3, 2023. С.155.
 3. 3.      Рожнова Т. Є., Купрієвич В. О.. Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери підприємництва в закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Вісник науки та освіти №9 (15) (2023)  С. 446-453 https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-9(15)-446-453   http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/6650
 4. 4.      Рожнова Т. Є., Дяченко М. Д., Дяченко І. О., Кушнерик А.. Проблема медіаосвіти та медіаграмотності як освітній компонент професійно-творчого розвитку майбутніх педагогів.// Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. Нац. Пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2023. Випуск 31. 254 с. (Серія «Педагогічні науки»), С. 95-99.. DOI https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292642
 5. 5.      Рожнова Т. Є., Олійник В. В. Управління підготовкою фахівців у закладах професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій. Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка») № 14(32) 2023. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14(32)-409-418
 6. 6.      Рожнова Т. Є., Вадзюк С. Н., Наконечна С. С., Ратинська О. М.. Інтерактивні методи навчання – шлях до підвищення ефективності освітнього процесу у медичних закладах вищої освіти. Медична освіта. – 2022. - № 3. – С. 51-59. . DOI: 10.11603/m.2414-5998.2022.3.13408
 7. 7.       Рожнова Т. Є. Управління ЗЗСО в умовах змішаного навчання. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка, 14 (27). (Фахова стаття).  Retrieved із https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/513 .29.12. 2022.
 8. 8.      Рожнова Т. Є., Коновалов О. Д. Теоретичні засади професійної підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації в Україні. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. Наукових праць]/Полтав. Нац. Пед. Ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – Вип. 26..
 9. 9.      Рожнова Т. Є. Теоретичні аспекти становлення освіти в Запорізькому краї кінця ХVIII – початку ХХІ століття. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. Наукових праць]/Полтав. Нац. Пед. Ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – Вип. 25. – 386 с.. – С.271 – 275.
 10. 10.   Рожнова Т. Є. Розвиток системи менеджменту якості освіти в закладах загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення.// Електронний ресурс: Електр. наукового фахове видання "Теорія та методика управління освітою" ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019 рік. Режим доступу:URL: [http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj].

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_22/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf

Інші праці

 1.  Рожнова Т. Є.Розвиток готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності.// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 2.  Лизогуб О., Рожнова Т.Організація діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах проєктних технологій. .// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 3.  Дрозд І. Рожнова Т. Управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти на засадах інноваційного підходу.// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 4.  Воробйова А., Рожнова Т. Арт-терапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами під час військового стану.// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 5.  Гнатенко І., Рожнова Т.Управління закладом загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання.// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 6.  Волотка О., Рожнова Т. Організація командної роботи у закладі загальної середньої освти.// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 7.  Прокопів Л., Рожнова Т. Психологічні аспекти управління закладом фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану.// Зб. матеріалів IV Міжнородної  науково-практичної конференції «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».  17 квітня 2024 р. Київ: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2024. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 8.   Рожнова Т. Є. Технології адаптивного управління професійно-творчим розвитком майбутніх магістрів.// https:// Адаптивні процеси в освіті. Зб. матеріалів третього міжнародного наукового форуму 07–08 лютого 2024 року Adaptive Processes in Education Collection of Materials 3rd International Scientific Forum February 7–8, 2024. Київ‐Харків /Kyiv‐Kharkiv.2024. https://adaptive.org.ua/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%b5%d0%b7/ С. 257 -260.
 9.  Рожнова Т. Є. Сучасні проблеми   управління закладами вищої освіти в європейському вимірі. Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 6, 2023. Valencia, Kingdom of Spain: International Center of Scientific Research. ISBN 979-8-88955-787-6 (series) DOI 10.36074/scientia-06.10.2023https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/06.10.2023?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=SCIENTIA_Konferenc%D1%96ja_%7C_Status_:_opubl%D1%96kovano&utm_content=1041828072.
 10.  Рожнова Т. Є. Управління професійно-творчим розвитком майбутніх магістрів-педагогів.// Наука і вища освіта : тези доповідей XXXII Міжнар. наук. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Запоріжжя, 8 листопада 2023 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2023. 552 с.
 11.  Рожнова Т. Є. Значення пайдеї в організації освітнього процесу закладу вищої освіти в умовах  Європейського простору.// Пайдея в дзеркалі європоцентричних трансформацій українського культурно-освітнього простору: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. Присвяч. 97-й річниці з дня народження Мішеля Фуко (16–17 берез. 2023р.) / Комунал. Закл. Вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Комунал. Закл. Вищої освіти «Вінницька академія неперервної освіти», Держ. Закл. Вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Нац. Акад. пед. наук України; за заг. Ред.: В. М. Федорця, Ю. Г. Паламарчук, О. В. Клочко, Т. Р. Браніцької. Вінниця : Видавництво: ТОВ «Друк плюс» 2023. 252 с
 12. Рожнова Т. Є. Особливості професійно-творчого розвитку майбутніх магістрів педагогічних спеціальностей: теоретичний аспект.//За матеріалами Всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти і науки «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів». 14 листопада 2023 р. https://fmab.khadi.kharkov.ua/index.php?id=1281&no_cache=1 м. Харків. Ст. 250 – 255.
 13. Рожнова Т. Є. Управління закладами вищої освіти в європейському вимірі.// Зб. матеріалів V Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг в умовах воєнного стану». 26 жовтня  2023 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2023. http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 14. Рожнова Т. Є. Підготовка керівників закладів освіти під час воєнного стану в умовах змішаного навчання.// Зб. Матеріалів ІІІ  Науково-практичної   конференції «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди». 10-11  листопада  2022  р., Київ, Україна. http://umo.edu.ua/images/content/nauk_diyalnist/nauk_zahod/konferencii/2022/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_7_4_23.pdf . С. 69-71.
 15. Кучер В., Рожнова Т. Теоретичні аспекти інформатизації управління підготовкою здобувачів вищої освіти в умовах магістратури.// Зб. Матеріалів ІІІ  Науково-практичної   конференції «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди». 10-11  листопада  2022  р., Київ, Україна. http://umo.edu.ua/images/content/nauk_diyalnist/nauk_zahod/konferencii/2022/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_7_4_23.pdf . С. 234 – 236..
 16. Rozhnova Т. Vzdelávanie odborníkov v oblasti inkluzívneho vzdelávania vo vysokoškolských inštitúciách na ukrajine. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Рodpora inkluzívneho vzdelávania na slovensku a v zahraničí Prešovská univerzita v Prešove 13. September 2022, Prešov. S.  148-152. 312 strán ISBN 978-80-555-2995-0; EAN 9788055529950.
 17. Рожнова Т. Є. Позиціонування закладів освіти на ринку освітніх послуг України в умовах воєнного стану.// Зб. матеріалів IV Всеукраїнського науково- методологічного семінару 24 листопада 2022 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2022. С.96-99.
 18. Rozhnova Т., Madzihon V., Fedorova N., Merkulova S., Ostapchuk O., Piontkovskyi-Vykhvaten B., Soboleva O., Tkachenko L., Коlesnik N., Savchenk L., Verbovskyi I.,  Griban G.. Prestación de servicios educativos en la escuela secundaria: una excursión al desarrollo de la civilización sociocultural.// Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII Número: 2 Artículo no.:43 Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020. Режим доступу: http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/1998. .  DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.1998.
 19. Рожнова Т. Є., Кляйн В. Управління закладами освіти з інклюзивним навчанням в умовах НУШ. // Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: початок реформ» (27 березня 2020 року), м. Маріуполь/ за заг. ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2020. 284 с., С. 127–130.
 20. Рожнова Т. Є. Особливості організації професійного навчання: андрогогічний аспект.// Зб. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.). Житомир: Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, 2020. – 222 с. - С. 123-129. Електронний ресурс.  URL: https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/view.
 21. Рожнова Т. Є. Значення наукових підходів в управлінській діяльності керівника закладу освіти. // Зб. тез Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (Київ – Бориспіль 30 жовтня 2020 р. «Університет менеджменту освіти». 2020, - С. 144-146. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%832020.pdf.
 22. Rozhnova T., Okhrimenko, I., Griban, G., Коbernyk, O., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Verbovskyi, I., Yuriev, S., Yavorska, T., Tkachenko, P., Prontenko. Formación de la preparación psicológica de los cadetes para la práctica profesional durante las actividades deportivas. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:116, Período: Diciembre, 2019. Режим доступу:  https://dilemas-contemporaneos-educacio.webnode.es/_files/200006522-2407124073/EE19.12.116%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20preparaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20de%20los%20cadetes.....pdf
 23. Рожнова Т. Є. Система менеджменту якості освіти в закладах вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовища. // Зб. матеріалів Міжнародного форуму управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів. (18-19 травня 2019 року), м. Тернопіль: КРОК, 2019. З61 с., С.95-98., УДК 37.07:005.745, ISBN:978-617-692-527-9
 24. Рожнова Т. Є. Значення системи менеджменту якості освіти в процесі формування майстерності керівника закладу освіти. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVІ Каришинські читання) (30 – 31 травня 2019 року), м. Полтава/ За заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава: ПП «Астрая», 2019. – 375с., С. 268-270, УДК 378.016:5-028.31(063), ISBN:978-966-2989-98-4.
 25. Рожнова Т. Є. Система менеджменту якості в системі загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. // Зб. тез Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (17 жовтня 2019 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019, - С. 89-91. Електронне науково-практичне видання.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

Науково-педагогічна діяльність:

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1.  Коновалов О. Д. - тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності пілотів-інструкторів цивільної авіації у процесі фахової підготовки», ОНП «Освітні, педагогічні науки», «спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки».
 2. Чучко Юрій Васильович – тема дисертаційного дослідження «Формування  комунікативної культури учителів початкової школи у процесі фахової підготовки», ОНП «Освітні, педагогічні науки», «спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки».
 3. Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальностей: 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» (2019р., 2020р., 2021 р., 2022р., 2023р.,2024р.); 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» (2019р., 2020р., 2021 р., 2022р., 2023р.,2024р.); 016 «Спеціальна освіта, освітньо-наукової програми «спеціальна освіта (за нозологіями) (2019р., 2020р., 2021 р., 2022р., 2023р.,2024р.).
 4. Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 028 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» (2019р.).

Наукова школа

 1. Підготовлена і захищена дисертаційна робота на тему: «Педагогічні умови використання маркетингових технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом» здобувачкою Мосюрою А. І. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 046595, затверджено наказом МОНУ від 20.03.2018 року №262).
 2. Підготовлена і захищена дисертаційна робота на тему: «Управління діяльністю керівників дошкільних навчальних  закладів на засадах здоров’язбережувальних технологій» здобувачкою Ковалюк О. М. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 051210, затверджено наказом МОНУ від 05.03.2019 року №308).
 3. Підготовлена і захищена дисертаційна робота на тему:«Інформатизація управління плануванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі» здобувачем Вербовським І. А.,  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук, ДК № 061405, на підставі рішення Атестаційної колегії МОНУ від 29 червня 2021 року).
 4. Підготовлена і захищена дисертаційна робота на тему: «Управління науково-дослідною діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури» здобувачем вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття наукового ступеня доктора філософії  за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Захист відбувся 02 березня 2023 року, в одноразовій специалізованій вченій раді PHD ДФ 14.053.009. Диплом доктора філософії н23№000424 від 31.03.2023 року.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента

 1. Офіційний  опонент на дисертаційне дослідження Маринченка Євгенія Олеговича «Формування готовності майбутнього педагога професійного навчання до інноваційної діяльності у сільськогосподарському виробництві», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Наказ МОН України № 398 від 01.04.2021 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України». Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 27 квітня 2021 року об 11.00. Адреса: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24.
 2. Офіційний опонент   на дисертаційне дослідження Драгунової Віри Валентинівни «Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист відбувся «14» січня 2019 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01, Житомирського державного університету імені Івана Франка м. Житомир.

Рецензування дисертаційних робіт

1. Рецензент на дисертаційне дослідження Уклеїної Лілії Анатоліївни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за темою «Управління підготовкою майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладах професійно – технічної освіти» поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні,  педагогічні науки. Захист відбувся – 25 грудня2023 року.

2. Рецензент на дисертаційне дослідження Віролайнен Оксани Василівни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за темою «Управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні,  педагогічні науки. Захист відбувся - 02 травня 2023 року.

3. Рецензент на дисертаційне дослідження Заєць Наталії Юхимівни «Формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти в умовах магістратури», поданого на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні,  педагогічні науки. Захист відбувся- 23 грудня 2022 року. 

4. Рецензент на дисертаційне дослідження Докторович Валерії Миколаївни  «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти», поданого на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта/Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки». Захист відбувся- 29 грудня 2021 року.

    Міжнародна діяльність

 1. Міжнародне підвищення кваліфікації за XVIII Міжнародною програмою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із видатними лідерами сучасності та Нобелівськими лауреатами: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу” (20 жовтня – 9 грудня 2023 року), 180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно - накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS. Розробник програми: International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing). Міжнародний сертифікат № 18158/9 грудня 2023 р..
 2. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» Польща – Україна для педагогічних та науково-педагогічних працівників 180 академічних годин / 6 кредитів ЄКТС (04 листопада - 10 грудня 2023 року). Certifikat SZFL – 002992.
 3. Міжнародне стажування в Інституті Юрая Пелаша в Левочі, педагогічного факультету Католицького університету в Ружембероку м. Левоча, Словаччина (2020 рік, обсяг: 6 кредитів ЕКТС (180 годин)).

    Професійний розвиток

    Підвищення кваліфікації

 1.   Курси підвищення кваліфікації “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів” ЦІПО ДЗВО “УМО” (І етап (15.05–19.05); ІІ етап (20.05–09.12); ІІІ етап (11.12–15.12. 2023рік) Свідоцтво СП 358330447/3022-23 від 15 грудня 2023 р., реєстраційний номер 3022/23Ц).
 2. Підвищення кваліфікації у короткостроковій онлайн-програмі за темою “Порядок із хаосу або установча місія насільства” (обсяг 6 годин, 0,2 кредити ECTS) сертифікат  №070 від 26/06/2023 року.
 3. Підвищення кваліфікації за темою «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (1,5 кредита ECTS / 45 годин) і вдосконалив(-ла) інтегральну компетентність. ЦІПО ДЗВО “УМО”. З 15.04.2022 р. по 28.04.2022 р.
 4. Курси підвищення кваліфікації за темою «Трансформація загальної середньої освіти: виклики воєнного стану та післявоєнного часу, відповіді та перспективи» (0.1 кредит ECTS / 4 години) і вдосконалив(-ла) професійно-педагогічну компетентність (сертифікат №3643/22Д).19.05.2022р. ЦІПО ДЗВО «УМО».
 5. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів»,  180 год./6 кр. в ЦІПО ДЗВО «УМО» З 25.01.2021р. по 11.06.2021р., свідоцтво СП 35830447/ 0761-21 від 11 червня 2021р., реєстраційний номер 0761/21Ц.
 6. Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», 210 год./7 кр. в ЦІПО ДЗВО «УМО» З 06.04.2020р. по 06.11.2020р., свідоцтво СП 35830447/ 2323-20 від 06 листопада 2020р., реєстраційний номер 2321/20Ц.