РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/F-2472-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943

Профіль ученого в GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pOHLYPgAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта вища: 1. Луцький державний  педагогічнийінститут імені Лесі Українки  (нині -  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), спеціальність: «Математика і фізика» (Диплом РВ №756457, 01.07.1989р.).

2. Школа резерву керівного складу при МОН України (2007).

3. Центральний інститут  післядипломної педагогічної освіти НАПН України  магістратура зі спеціальності: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: «Керівник навчального закладу» (Диплом КВ № 33393755, 16.05. 2008).

4. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (14.02-17.02.2012р. Інститут економічних досліджень. Сертифікат ЖЛН – 407).

5. Житомирський державний університет імені Івана Франка, магістратура зі спеціальності 014 «Середня освіта», спеціалізація 014.02 «Середня освіта (мова і література (англійська))», освітньо-професійна програма «Середня освіта (мова і література (англійська))» (Диплом  М19 №089078, 01.07. 2019 рік).

6.Посвідчення про атестацію щодо володіння державною мовою № 301/19, 16. 10. 2019 року.

Досвід роботи:

- 2018 р. – по теперішній час - начальник відділу ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2018 р. - по теперішній час - начальник відділу ліцензування та акредитації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р. – 2019 р. доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2012 - 2018р. - доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами та з 2014 по 2018р. – завідувач Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка ( ;

- 2008 – 2012р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи  ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»  (нині ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;

- 2006 - 2008р. – заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

- 1994 - 2006р. – вчитель фізики Романівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2  Житомирської області;

- 1992-1994р. – вихователь ГПД Дзержинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 (нині Романівської гімназії) Житомирської області;

- 1989-1992р. – вчитель математики Коднянської середньої школи Житомирського р-ну.

Тема дисертації: «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій» за спеціальністю13.00.06 – теорія і методика управління освітою (захист відбувся у 2012р.).

Наукова діяльність:

 1. Член вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (з 2013 по 2018р.);
 2. Член навчально-методичної ради навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (з 2017 року).
 3. Член вченої ради ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018, 2019 р.).

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у наукових виданнях (назва, рік)

 1. Рожнова Т. Є. Значення інноваційного менеджменту в управлінні ДНЗ// Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», (21 березня 2017року) у двох частинах – Житомир: ФО-П Левковець, 2017, частина 2, с.276, С.395-399. УДК 371.11:378.112, ББК 74.04:74.58, З-41.
 2. Рожнова Т. Є. Значення проектних технологій для управління якістю закладів освіти. // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХV Каришинські читання) (29-30 травня 2018 року), м. Полтава/ За заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 409с., С. 285-287, УДК 378.016:5-028.31(063), ISBN:978-617-7669-07-3.
 3. Рожнова Т. Є. Система менеджменту якості освіти в закладах вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовища. // Зб. матеріалів Міжнародного форуму управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів. (18-19 травня 2019 року), м. Тернопіль: КРОК, 2019. З61 с., С.95-98., УДК 37.07:005.745, ISBN:978-617-692-527-9.
 4. Рожнова Т. Є. Значення системи менеджменту якості освіти в процесі формування майстерності керівника закладу освіти. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVІ Каришинські читання) (30 – 31 травня 2019 року), м. Полтава/ За заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава: ПП «Астрая», 2019. – 375с., С. 268-270, УДК 378.016:5-028.31(063), ISBN:978-966-2989-98-4.
 5. Рожнова Т. Є. Розвиток системи менеджменту якості освіти в закладах загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. Електронний ресурс: Електр. наукового фахове видання "Теорія та методика управління освітою" ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019 рік. Режим доступу: [http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj].

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом»  для другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент (2017р.) -  член проєктної групи

Методичні рекомендації

 1. Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова  Методичні рекомендації до виконання дипломної магістерської роботи здобувачами другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньо-професійною програмою «Управління навчальним закладом») / автори-уклад. Б.М. Ренькас, Т.Є. Рожнова – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2017. – 24 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх методів», ННІ Менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з темою виступу «Управлінська діяльність керівників закладів освіти на засадах інноваційних технологій» (Київ, 2 листопада 2017 рік).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід з темою виступу: «Використання управлінських технологій у процес підготовки керівників ЗНЗ» (16 листопада 2017 рік, Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей).
 3. Робота в дискусійному клубі на базі науково-методичного центру (НМЦ) м. Маріуполя, тема доповіді: «Роль керівника навчального закладу в упровадженні інноваційних технологій в управлінську діяльність», м. Маріуполь, 20.04.2017 рік.
 4. ХІ Науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників»  (24 квітня 2018 року, м. Житомир).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХV Каришинські читання), тема доповіді: «Значення проектних технологій для управління якістю закладів освіти» (ПНПУ імені В. Г. Короленка, 29-30 травня 2018 року), м. Полтава).
 6. Семінар-практикум керівників закладів освіти Глибочицької ОТГ Житомирського р-ну, Житомирської обл. «Розвиток освіти в умовах об’єднаної територіальної громади», тема доповіді: «Зміна ролі директора на лідера і фасилітатора обговорень у школі в умовах ОТГ» (Студеницький ліцей Житомирського р-ну, Житомирської обл. 29.10.2018р.).
 7. Міжкафедральний науково-методичний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», тема виступу: «Значення управлінських технологій для позиціонування закладу освіти на ринку освітніх послу» (ДВНЗ «УМО» НАПН України 31 жовтня 2018 р.).
 8. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівнка Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» з темою вступу: «Викорстання PR-технологій в управлінській діяльності керівника Нової української школи» ( 25 квітня 2019 року, м. Київ).
 9. Міжнародний форум управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів» з темою доповіді «Система менеджменту якості освіти в закладах вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовща» (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль).
 10. Всеукраїнська літня наукова школа «Адаптивне управління Новою українською школою: ціннісні орієнтири» (04.08. 2019 рік, сертифікат № ПК 2/ВФ-ЛШ-19, 30 навчальних годин, 1 кредит).
 11. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань» (1-2 жовтня 2019 року, м. Київ).
 12. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» з темою вступу: «Система менеджменту якості в системі загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення» (Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської ради Київської області, 17 жовтня 2019року).

Науково-організаційна діяльність (за останні два роки):

Участь в організації та проведенні:

 •  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (ЖДУ ім.. Івана Франка 21 березня 2017 року);
 • Всеукраїнська науково-практична  конференція «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (ЖДУ ім.. Івана Франка 16 березня 2018 року);
 • ХІ науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників» (ЖДУ ім.. Івана Франка 24 квітня 2018 року).
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської ради Київської області, 17 жовтня 2019року).

Науково-педагогічна діяльність:

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1.  Вербовський І. А. – тема дисертаційного дослідження: «Інформатизація управління плануванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі»,  спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).
 2. Гавриловський С. О. - тема дисертаційного дослідження: «Управління науково-дослідною діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури», спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).
 3. Керівництво  проблемною групою «Управління формуванням професійної компетентності у магістрів» здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», освітньою програмою «Управління навчальним закладом» (схвалено Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 01 листопада 2016 р. протокол № 4; від 24" листопада 2017 р. протокол № 5.
 4. Керівництво дипломними магістерськими роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» (2017р., 2018р., 2019р.).
 5. Керівництво дипломними магістерськими роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» (2019р.).
 6. Керівництво дипломними магістерськими роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» (2019р.).

Наукова школа

 1. Захищена дисертаційна робота на тему: «Педагогічні умови використання маркетингових технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом» здобувачем Мосюрою А. І. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 046595, затверджено наказом МОНУ від 20.03.2018 року №262).
 2. Захищена дисертаційна робота на тему: «Управління діяльністю керівників дошкільних навчальних  закладів на засадах здоров’язбережувальних технологій» здобувачем Ковалюк О. М. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 051210, затверджено наказом МОНУ від 05.03.2019 року №308).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента

 1. Офіційний опонент   на дисертаційне дослідження Бажана Сергія Петровича «Управління процесом практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничого комплексу», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Захист відбувся «27» квітня 2017 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України м. Київ.

Участь в роботі експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи

 1. Експерт під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерськм) рівнем вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (наказ МОНУ №2971-л від 12.12. 2018 року).

    Міжнародна діяльність

    Участь  в освітньому воркшопі «Навчання в Австрії», (11.05.2014, Львів – Зальцбург - Відень).

    Професійний розвиток

    Підвищення кваліфікації

 1. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (14.02-17.02.2012р. Інститут економічних досліджень. Сертифікат ЖЛН – 407)
 2.  Стажування на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з 12.03.2015р. по12.04. 2015р., посвідчення з реєстраційним номером 9/01-60/33, від 14.04. 2015р.).