РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

РОЖНОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/F-2472-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943

Профіль ученого в GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=pOHLYPgAAAAJ

Додаткові відомості

Освіта вища: 
1. Луцький державний  педагогічний інститут імені Лесі Українки  (нині -  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), спеціальність: «Математика і фізика» (Диплом РВ №756457, 01.07.1989р.).
2. Школа резерву керівного складу при МОН України (2007).
3. Центральний інститут  післядипломної педагогічної освіти НАПН України  магістратура зі спеціальності: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: «Керівник навчального закладу» (Диплом КВ № 33393755, 16.05. 2008).
4. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (14.02-17.02.2012р. Інститут економічних досліджень. Сертифікат ЖЛН – 407).
5. Посвідчення про атестацію щодо володіння державною мовою № 301/19, 16. 10. 2019 року.

Досвід роботи:

- січень 2021 – по теперішній час – директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

2020 - 2021р. – директор науково-методичного центру ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2019 р. – 2020 р. - начальник відділу ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2018 р. – 2019 р. - начальник відділу ліцензування та акредитації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р. – 2019 р. доцент кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2012 - 2018р. - доцент кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами, з 2014 по 2018р. – завідувач Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

- 2008 – 2012р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи  ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»  (нині ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;

- 2006 - 2008р. – заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» (нині ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира»;

- 1994 - 2006р. – вчитель фізики Романівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2  Житомирської області;

- 1992-1994р. – вихователь ГПД Дзержинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 (нині Романівської гімназії) Житомирської області;

- 1989-1992р. – вчитель математики Коднянської середньої школи Житомирського р-ну.

Тема дисертації: «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій» за спеціальністю13.00.06 – теорія і методика управління освітою (захист відбувся у 2012р.).

Наукова діяльність:

 1. Член вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (з 2013 по 2018р.);
 2. Член навчально-методичної ради навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (з 2017 року).
 3. Член вченої ради ННІ МП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2018, 2019 р., 2020 р., 2021р.).

Перелік продукції (за останні два роки)

Статті у наукових виданнях

 1. Рожнова Т. Є. Система менеджменту якості освіти в закладах вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовища. // Зб. матеріалів Міжнародного форуму управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів. (18-19 травня 2019 року), м. Тернопіль: КРОК, 2019. З61 с., С.95-98., УДК 37.07:005.745, ISBN:978-617-692-527-9.
 2. Рожнова Т. Є. Значення системи менеджменту якості освіти в процесі формування майстерності керівника закладу освіти. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХVІ Каришинські читання) (30 – 31 травня 2019 року), м. Полтава/ За заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава: ПП «Астрая», 2019. – 375с., С. 268-270, УДК 378.016:5-028.31(063), ISBN:978-966-2989-98-4.
 3. Рожнова Т. Є. Розвиток системи менеджменту якості освіти в закладах загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. Електронний ресурс: Електр. наукового фахове видання "Теорія та методика управління освітою" ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019 рік. Режим доступу: [http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj].
 4. Рожнова Т. Є. Система менеджменту якості в системі загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення. // Зб. тез Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (17 жовтня 2019 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019, - С. 89-91 Електронне науково-практичне видання.  URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 5. Рожнова Т. Є., Кляйн В. Управління закладами освіти з інклюзивним
  навчанням в умовах НУШ. // Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: початок реформ» (27 березня 2020 року), м. Маріуполь/ за заг.
  ред. Л.В. Задорожної-Княгницької. Маріуполь: МДУ, 2020. 284 с., С. 127–130.
 6. Rozhnova T., Okhrimenko, I., Griban, G., Коbernyk, O., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Verbovskyi, I., Yuriev, S., Yavorska, T., Tkachenko, P., Prontenko. Formación de la preparación psicológica de los cadetes para la práctica profesional durante las actividades deportivas. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:116, Período: Diciembre, 2019. Режим доступу: https://dilemas-contemporaneos-educacio.webnode.es/_files/200006522-2407124073/EE19.12.116%20Formaci%C3%B3n%20de%20la%20preparaci%C3%B3n%20psicol%C3%B3gica%20de%20los%20cadetes.....pdf.
 7. Rozhnova T.,  Vasyl Madzihon, Nina Fedorova, Svitlana Merkulova, Olena Ostapchuk., Bohdan Piontkovskyi-Vykhvaten, Olena Soboleva, Lidiia Tkachenko, Natalia Коlesnik, Liudmyla Savchenk, Igor Verbovskyi, Grygoriy Griban. Prestación de servicios educativos en la escuela secundaria: una excursión al desarrollo de la civilización sociocultural. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII Número: 2 Artículo no.:43 Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2020. Режим доступу: http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/1998.  DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.1998.
 8. Rozhnova T, Bondarenko, V., Okhrimenko, I., Minenok, A., Donets, I., Danylchenko,      V., Khudiakova, N., Okhrimenko, S., Alexandrov, D., Vakulyk, O., Verbovskyi, I., Horokhova, L., Griban, G., Bloshchynskyi, I.,  Prontenko, K. Professionally important psychophysiological qualities of patrol police officers . International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP) ISSN: 2322 – 3537 Vol.9 No.4 (62-71). Doi: 10.26655/IJAEP.2020.4.1. http://ijaep.com/Journal/vol.9.4.pdf.
 9. Рожнова Т. Є. Теоретичні аспекти становлення освіти в Запорізькому краї кінця ХVIII – початку ХХІ століття. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. Наукових праць]/Полтав. Нац. Пед. Ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – Вип. 25. – 386 с.. – С.271 – 275. Фахове видання.
 10. Рожнова Т. Є. Особливості організації професійного навчання: андрогогічний аспект.// Зб. Збірник матеріалів регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.). Житомир: Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, 2020. – 222 с. - С. 123-129. Електронний ресурс.  URL: https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/view.
 11. Рожнова Т. Є. Значення наукових підходів в управлінській діяльності керівника закладу освіти. // Зб. тез Всеукраїнського науково-методологічного семінару «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (Київ – Бориспіль 30 жовтня 2020 р. «Університет менеджменту освіти». 2020, - С. 144-146. Електронне науково-практичне видання.  URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%832020.pdf.
 12. Рожнова Т. Є., Коновалов О. Д. Теоретичні засади професійної підготовки пілотів-інструкторів цивільної авіації в Україні. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. Наукових праць]/Полтав. Нац. Пед. Ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – Вип. 26..
 13.  Рожнова Т. Є. Особливості розвитку освіти в Запорізькому краї кінця ХVIII – початку ХХІ століття. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. Наукових праць]/Полтав. Нац. Пед. Ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2020. – Вип. 26.
 14.  Рожнова Т. Є.,. Теорія і практика управління закладом професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій / Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол.монографія / за наук.редакцією М.О.Кириченка.– 285 с. – Київ: ДЗВО «Ун-т менедж.освіти», 2021.

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом»  для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент (2019, 2020, 2021) -  член проєктної групи.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівнка Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти» з темою вступу: «Викорстання PR-технологій в управлінській діяльності керівника Нової української школи» ( 25 квітня 2019 року, м. Київ).
 2. Міжнародний форум управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів» з темою доповіді «Система менеджменту якості освіти в закладах вищої освіти в умовах конкурентного освітнього середовща» (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль).
 3. Всеукраїнська літня наукова школа «Адаптивне управління Новою українською школою: ціннісні орієнтири» (04.08. 2019 рік, сертифікат № ПК 2/ВФ-ЛШ-19, 30 навчальних годин, 1 кредит).
 4. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань» (1-2 жовтня 2019 року, м. Київ).
 5. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» з темою вступу: «Система менеджменту якості в системі загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення» (Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської ради Київської області, 17 жовтня 2019року).
 6. Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога» (м. Житомир, 30 вересня 2020р.). Житомир: Комунальний заклад «Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/14F-S9Vb8D6XST6YCyE3AL-Mxb0oUn85s/viewи).
 7. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості» (23 жовтня 2020 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).
 8. ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (30 жовтня 2020 р., м. Київ– Бориспіль, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).
 9. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: початок реформ» (27 березня 2020 року), м. Маріуполь.
 10. ІХ Міжнародна науково-практична конференція  «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (18 грудня 2020р.).

Науково-організаційна діяльність (за останні два роки):

Участь в організації та проведенні:

 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» з темою вступу: «Система менеджменту якості в системі загальної середньої освіти: проблеми та шляхи їх вирішення» (Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської ради Київської області, 17 жовтня 2019року).
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці, присвячена 100-річчю фізико-математичного факультету, 7-8 листопада 2019 р., м. Житомир.
 •  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (14.05.2020 р.) м. Київ.
 • ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (30 жовтня 2020 р., м. Київ– Бориспіль, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).

Науково-педагогічна діяльність:

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1.  Вербовський І. А. – тема дисертаційного дослідження: «Інформатизація управління плануванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі»,  спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).
 2. Гавриловський С. О. - тема дисертаційного дослідження: «Управління науково-дослідною діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури», спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).
 3. Коновалов О. Д. - тема дисертаційного дослідження: «Формування професійної компетентності пілотів-інструкторів цивільної авіації у процесі фахової підготовки», ОНП «Освітні, педагогічні науки», «спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки».
 4. Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» (2019р., 2020р., 2021 р.).
 5. Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» (2019р., 2020р., 2021 р.).
 6. Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 028 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» (2019р.).
 7. Керівництво кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 016 «Спеціальна освіта», освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» (2020р.).

Наукова школа

 1. Захищена дисертаційна робота на тему: «Педагогічні умови використання маркетингових технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом» здобувачем Мосюрою А. І. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 046595, затверджено наказом МОНУ від 20.03.2018 року №262).
 2. Захищена дисертаційна робота на тему: «Управління діяльністю керівників дошкільних навчальних  закладів на засадах здоров’язбережувальних технологій» здобувачем Ковалюк О. М. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 051210, затверджено наказом МОНУ від 05.03.2019 року №308).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента

 1. Офіційний опонент   на дисертаційне дослідження Драгунової Віри Валентинівни «Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Захист відбувся «14» січня 2019 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01, Житомирського державного університету імені Івана Франка м. Житомир.

Участь в роботі експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи

 1. Експерт під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління навчальним закладом» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (наказ МОНУ №2971-л від 12.12. 2018 року).

    Міжнародна діяльність

   Стажування в Інституті Юрая Пелаша в Левочі, педагогічного факультету Католицького університету в Ружембероку м. Левоча, Словаччина (2020 рік, обсяг: 6 кредитів ЕКТС (180 годин).

    Професійний розвиток

    Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» 210 год./7 кр. в ЦІПО ДЗВО «УМО» СП 35830447/ 2323-20 від 06 листопад