ВОЛОТОВСЬКА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

ВОЛОТОВСЬКА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

ORCIDiD  https://orcid.org/ 0000-0003-0381-3261

Профіль вченого у GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=egjqKvsAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України https://lib.iitta.gov.ua/id/user/10535

Додаткові відомості

Освіта вища

Досвід роботи

19 років загального педагогічного стажу, 5 років управлінського стажу

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної освіти», 2022 р. (спеціальність 13.00.06 – теорія та методика управління освітою.)

Громадська активність

ГО «Громадська рада при районній державній адміністрації».

ГО «Асоціація вчених за інноваційний розвиток України».

Координаційні ради з питань гуманітарного та соціального розвитку.

 

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

  1. Волотовська Т.П. Еклектичний характер розвитку управлінської компетентності у сфері освіти. Тенденції та проблеми управління закладом освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія /за наук. ред. М.О.Кириченка. - Київ: ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. - 284с.

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

  1. Волотовська Т. Удосконалення розвитку управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти за результатами педагогічного дослідження. Věda a perspektivy: multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín. International Economic Institute s.r.o. Praha, České republika. 2021. 1(1). С. 346–354.

 

 

Інші праці (назва, рік)

1. Волотовська Т. П. Розвиток управлінської компетентності у сфері освіти. Scientific practice: modern and classical research methods. (Boston (USA), 26.02. 2021). Boston, 2021. V. 2. Р. 130–136.

2. Волотовська Т. П. Самоменеджмент як необхідна складова успішної управлінської діяльності керівника освітнього закладу. The driving force of science and trends in its development (м. Ковентрі (Англія), 21.01.2021). Ковентрі, 2021. V. 4. Р. 102–106.

3. Волотовська Т.П. Розвиток управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти як проблема педагогічної теорії та практики. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10. September, 2021. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, DOI 10.36074/logos-10.09.2021

 

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

(назва заходу, тема доповіді, місце проведення, дата проведення)

 

  1. ІV Всеукраїнський науково-методологічний семінар "Позиціонування закладів освіти  на ринку освітніх послуг  в умовах воєнного стану" (24 листопада 2022 р., м. Київ – м. Бориспіль).
  2. Міжнародна науково-теоретична конференція «Scientific practice: Modern and classical research methods». м. Бостон, США (2021)
  3. І Міжнародна науково-практична конференція «The driving force Of science and trends in its development», м. Ковентрі, Англія (2021).

 

Науково-організаційна діяльність

  1. Наукове керівництво дипломними роботами та курсовими проектами здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

 

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 

Тренінг-курс за індивідуальною програмою «Підготовка до наукових проєктів до подання на грант. Грантові програми для науковців» (15 год) Сертифікат № 049 23-25 січня 2023 року.