05 грудня 2022 р. розпочалося навчання 1 курсу здобувачів вищої освіти ОП «Публічне управління та адміністрування»

05 грудня 2022 р. розпочалося навчання 1 курсу здобувачів вищої освіти ОП «Публічне управління та адміністрування»

Навчання розпочалося з організаційних зборів, у яких взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і проектного менеджменту - завідувач кафедри, к.держ.упр., доцент Володимир Мороз, гарант ОП, д.держ.упр., професор кафедри Ія Дегтярьова, к.ю.н., доцент кафедри Юрій Мельник.

Завідувач кафедри Володимир Мороз привітав магістрантів з початком навчання, розповів про кафедру та її викладачів, звернув увагу присутніх на найважливіших принципах успішного освітнього процесу (системність, дисципліна, самонавчання, доброчесність та ін.), а також висловив сподівання, що набуті знання будуть упроваджуватися в практику професійної діяльності здобувачів.

Гарант ОП Ія Дегтярьова розкрила змістові складові освітньої програми, ознайомила здобувачів вищої освіти з механізмом організації навчання в сучасних умовах, звернула увагу на вплив успішності навчання кожного на його оточення.

Доцент Юрій Мельник розповів про свої дисципліни та звісно ж привітав усіх з початком навчання.

Здобувачі ОП «Публічне управління та адміністрування» розповіли про себе, цілі свого навчання, побажання. Усі вони дорослі люди з вищою освітою і досвідом роботи з різних сферах, багато хто на керівних посадах, які мають бажання поглибити знання саме в цій галузі з метою більш ефективної публічно-управлінської діяльності. Цікаво, що серед зарахованих є два кандидати наук. Загалом усі висловили сподівання на здобуття корисних знань та вмінь протягом подальших одного року і чотирьох місяців навчання.