УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Протягом 26-29 березня 20234 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  продовжила свою роботу екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Протягом зазначеного періоду у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбулася державна атестація -  кваліфікаційний іспит та захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», групи ПУА-22-Г1 (заочна форма навчання).

Вітаємо наших здобувачів із цією визначною подією та досягненням цілі – отримання звання магістра з Публічного управління та адміністрування!

Незважаючи на воєнний стан у країні, технічні складнощі, державна атестація відбулася на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку державної атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – заступник голови Київської обласної ради, доктор філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування», Семенова Т.М. та завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Мороз В.В., кандидат наук з державного управління, доцент.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й професорка кафедри, Гарант ОП Дегтярьова І.О., докторка наук з державного управління, професорка, а також професорки кафедри: Іванова Т.В., докторка наук з державного управління, професорка, Ковтун О.А., кандидатка наук з державного управління, доцентка, відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці публічного управління.

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній діяльності задля розбудови сфери публічного управління та адміністрування у відновленій та квітучій Україні!

Дякуємо нашим захисникам за можливість жити і працювати!!! Разом наближаємо Перемогу! Все буде Україна!!!