УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

26 січня 2024 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» продовжила свою роботу екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбулися захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», денної форми навчання групи ПУА-22-Д1.

Вітаємо наших здобувачів із цією визначною подією та досягненням цілі – отримання ступеня магістра з Публічного управління та адміністрування!

Незважаючи на воєнний стан у країні, технічні складнощі, захист кваліфікаційних робіт відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку державної атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – заступник голови Київської обласної ради, доктор філософії з галузі знань «Публічне управління та адміністрування», Семенова Т.М. та завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Мороз В.В., кандидат наук з державного управління, доцент.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й професорка кафедри, Гарант ОП Дегтярьова І.О., докторка наук з державного управління, професорка, професорка кафедри Іванова Т.В., докторка наук з державного управління, професорка, а також професорка кафедри Ковтун О.А., кандидатка наук з державного управління, доцентка, відмітили високий рівень підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, вміння презентувати свої доробки, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці публічного управління.

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній діяльності задля розбудови сфери публічного управління та адміністрування у відновленій Україні!