НА КАФЕДРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП УСПІШНО ВІДБУЛАСЬ АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА КАФЕДРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП УСПІШНО ВІДБУЛАСЬ АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

25 вересня 2023 року на засіданні кафедри публічного управління і проектного менеджменту відбувалася щорічна атестація здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». На засіданні кафедри пройшли атестацію здобувачі вищої освіти третього (доктор філософії) освітнього рівня спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування» та 011 «Освітні педагогічні науки», які успішно виконали індивідуальний план.

Вітаємо їх із завершенням поточного навчального року та бажаємо подальших успіхів у науково-дослідній діяльності!!

Науково-педагогічними працівниками кафедри та науковими керівниками було відзначено високий рівень підготовки здобувачів щодо розв’язання складних наукових завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування, освіти та педагогіки, активність у проведенні наукових досліджень за темою дисертаційної роботи, відмічено їх публікаційну активність та прагнення підвищити свій професійний рівень та здобути нові компетентності шляхом неформальної освіти, участі у різних наукових та масових заходах, роботі в комітетах Верховної Ради та інших органах державної влади та місцевого самоврядування.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» є не тільки професіоналами високого рівня в галузі публічного управління та адміністрування, але й мужніми захисниками нашої рідної України, за що їм низький уклін та наша щира вдячність!

Разом працюємо задля Перемоги!! Все буде Україна!!