УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

Протягом 20-21 березня 2024 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  працювала екзаменаційна комісія зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професіної програми «Управління проєктами».

 

Протягом зазначеного періоду у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбулася державна атестація -  захист кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проєктами», спеціальності 073 «Менеджмент», групи УП-22-Д1 (денної форми навчання).

 

Вітаємо наших здобувачів із цією визначною подією та досягненням цілі – отримання звання магістра менеджменту з управління проєктами!

 

Незважаючи на воєнний стан у країні, технічні складнощі, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку державної атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – учений секретар Університету, в.о. завідувача, професор кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов КІБАЛЬНИК,  доктор економічних наук, професор, та завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Володимир МОРОЗ, кандидат наук з державного управління, доцент.

 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й професорка кафедри, Гарант ОП Оксана КОВТУН, кандидат наук з державного управління, доцент, а також доцент кафедри Галина БЕРЕЖНА, кандидат економічних наук, доцент, відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці проєктного менеджменту.

 

Усі кваліфікаційні роботи були підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства, з використанням сучасних інформаційних технологій, презентаційних матеріалів, жвавих дискусій з проблем менеджменту і управління проєктами в різних сферах: малому бізнесі, корпоративному секторі, сфері публічного управління.

 

Результати захисту кваліфікаційних робіт показали, що науково-педагогічний склад кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» готує висококваліфікованих професіоналів з управління проєктами, які мають глибокі теоретичні знання і володіють практичними навичками управлінців.

 

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній діяльності задля розбудови національної економіки та суспільства загалом у відновленій та квітучій Україні!

 

Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість жити і працювати!!! Разом наближаємо Перемогу! Все буде Україна!!!