ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРНОЇ ГРУПИ З АКРЕДИТАЦІЇ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРНОЇ ГРУПИ З АКРЕДИТАЦІЇ ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Протягом 30 січня – 01 лютого 2024 року на кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала експертна група з акредитації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

30 січня 2024 року в рамках затвердженої Програми проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ID 39334) за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і другим (магістерським) рівнем вищої освіти, відбулася відкрита зустріч, на якій були присутніми більше 40 осіб із числа науково-педагогічних працівників Університету, стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Діденко Н.Г., д.держ.упр., професорка зазначила про важливість розвитку спеціальності та окреслила еволюцію даної освітньої програми, відзначила її структурну збалансованість, відповідність вимогам стандарту вищої освіти та високий рівень кадрового забезпечення.

Лопушинський І.П., д.держ.упр., професор відзначив актуальність змістовного наповнення освітньої програми, яка відображає сучасний науки публічного управління, підкресливши її універсальність щодо можливості підготовки публічних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників громадського сектору.

Петроє О.М., д.держ.упр., професорка, акцентувала увагу на проєктній діяльності кафедри, на участі НПП в різних міжнародних заходах та проєктах, на постійному вдосконаленні та підвищенні кваліфікації викладачів, що дозволяє застосовувати в освітньому процесі інноваційні практики та методи.

Москаленко С.О., к.держ.упр., доцентка, зазначила про внесок стейкхолдерів в удосконалення освітньої програми та потужну співпрацю кафедри із органами державної влади та місцевого самоврядування.

Кройтор В.А., д.ю.н., професор, наголосив на тому, що в освітній програмі результати навчання відповідають освітнім компонентам, компетентностям, що формуються у здобувачів вищої освіти.

Також характеристику освітній програмі та діяльності кафедри надали співробітники кафедри – д.держ.упр., професорка Олійник Н.І., к.е.н., доцент Клиновий Д.В. та представники інших структурних підрозділів ННІМП та Університету – к.е.н., доцентка Бурлаєнко Т.І., к пед.н., доцентка Волотовська Т.П., к.пед.н., доцентка Ануфрієва О.Л., к.пед.н., доцентка Рожнова Т.Є. та здобувачі вищої освіти – Райчук (Опаленко) А. та Тимощук О.

Дякуємо членам експертної групи – д.держ.упр., професору Рябцеву Геннадію Леонідовичу, д.держ.упр., професорці Філіповій Вікторії Дмитрівні та Марчак Тетяні Андріївні за об’єктивність, прозорість, неупередженість та повагу до всіх учасників акредитаційного процесу!!

Бажаємо всім творчих успіхів, професійного вдосконалення та зростання, миру та Перемоги!