Державний екзамен на відмінно!

Державний екзамен на відмінно!

Комплекснийдержавний екзамен – це завершальний етап навчання в коледжі. Для випускників державні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони перед членами державних екзаменаційних комісій повинні підтвердити рівень здобутих в університеті теоретичних знань та практичних умінь.

Цьогоріч цикл проведення державних екзаменів розпочався з 14-15 травня 2024 року. На кафедрі психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбувся комплексний державний екзамен за фахом освітнього ступеня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» заочної форми навчання. Метою комплексного державного екзамену є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем вищої освіти відповідно до вимог стандарту вищої освіти. До складання екзамену приступили 57 здобувачів вищої освіти навчальних груп ПМ-22-Г1 та ПМ-22-Г2.

Державна комісія у складі: Карамушка Людмила Миколаївна – голова комісії, заступниця директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, дійсна членкиня (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор; Брюховецька Олександра Вікторівна – член комісії, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», доктор психологічних наук, професор; Чаусова Тетяна Володимирівна – член комісії, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП «УМО», кандидат психологічних наук, доцент; Мельник Тетяна Валентинівна – секретар комісії, завідувач навчально-методичного відділу ННІМП «УМО» оцінювали теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти, їх практичні вміння і навички та здатність застосовувати їх у фаховій діяльності, їх вміння самостійно аналізувати практичні проблеми і ситуації та формувати правильні кроки для їх вирішення..

Результати екзамену засвідчили високий рівень засвоєння здобувачами вищої освіти знань з фахових дисциплін, що було відзначено присутніми на іспиті членами екзаменаційної  комісії.

Щиро вітаємо кожного з вас, любі наші здобувачі вищої освіти, із завершенням одного із найважливіших етапів!